26 marca 2017

Przeczytane, przemyślane, skomentowane      Ratujmy polskie zwierzęta!


Etyka szacunku dla życia
nakazuje nam wszystkim poszukiwać sposobności,
aby za tyle zła wyrządzonego zwierzętom przez ludzi,
pośpieszyć im z jakąkolwiek pomocą.
(Albert Schweitzer)


Żółw błotny, batalion, cietrzew zwyczajny lub niedźwiedź brunatny. To tylko niewielka część zwierząt objętych ścisłą ochroną i zapisanych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, czyli rejestrze zagrożonych gatunków na terenie Polski. Obecnie można w niej odnaleźć około 360 różnych odmian, poznać stopień ich zagrożenia oraz sposoby ochrony. 
Żółw błotny  to jedyny polski gatunek żółwia żyjący nad niewielkimi  zbiornikami    wodnymi. Odżywia się mięczakami, kijankami, owadami, padliną  i roślinami wodnymi. Do godów przystępuje w czerwcu, a w lipcu składa około 20 jaj i zakopuje je w ziemi. Młode wylęgają się wiosną następnego roku, jednak bardzo rzadko. Żółw błotny występuje głównie w środkowej Polsce, najliczniej na Pojezierzu Łęczyńsko -Włodawskim. Jest zagrożony wyginięciem, głównie z powodu osuszania mokradeł  i zalesiania nieużytków. W Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt zajmuje miejsce w kategorii gatunków silnie zagrożonych. 
Batalion  to  ptak zmieniający kolor upierzenia na skutek zmiany pór roku. Zimą przyjmuje barwę piaskową, natomiast latem jest brązowy. Przebywa głównie na terenach bagnistych, mokrych łąkach i brzegach wód. Odżywia się owadami, mięczakami, dżdżownicami oraz glonami. Jaja składa wiosną, między połową kwietnia a  początkiem czerwca i wysiaduje je przez okres 20-23 dni. Zimuje w Afryce, Indiach lub Australii. Batalion jest coraz rzadszym gatunkiem w Europie, w Polsce znajduje się na krawędzi wyginięcia. Obecnie gnieździ się tylko na Bagnach Biebrzańskich. Największym zagrożeniem dla tych ptaków jest zanikanie terenów lęgowych spowodowane osuszaniem mokradeł. 
  
Cietrzew zwyczajny  jest ptakiem wielkości kury domowej, przebywającym wśród dużych lasów, na podmokłych łąkach i torfowiskach. Składa około 6 jaj między kwietniem i czerwcem, a następnie wysiaduje je przez 25-27 dni. Żyje głównie w północno-wschodniej części kraju, w górach i w pasie wyżyn. Jest gatunkiem silnie zagrożonym, do czego przyczynia się osuszanie mokradeł oraz niepokojenie ptaków przez turystów w okresie toków lub wodzenia młodych.
Ostrygojad zwyczajny to czarno-biały  ptak wielkości wrony. Żyje w strefie przymorskiej – na plażach, nadmorskich łąkach i pastwiskach, a także w dolinach dużych rzek. Zimuje na wybrzeżach Morza Północnego i Morza Śródziemnomorskiego. W Polsce gnieździ się jedynie około 20 par tego gatunku – nad Zatoką Gdańską, w delcie Świny, Warty, Odry i nad środkową Wisłą. Jest gatunkiem narażonym na wyginięcie w przypadku utraty siedlisk lęgowych.
Niedźwiedzia brunatnego na pewno każdy zna z ogrodu zoologicznego, jednak naturalnie  zamieszkuje on tereny górskie. Przez cały sezon poluje tam na leśne zwierzęta, odżywia się też padliną, rybami, owadami  i miodem. Wiosną zjada także bulwy, korzenie, pąki i ptasie jaja. Zimę przesypia w ustronnym miejscu – gawrze, czyli jamie wykopanej wśród powalonych drzew lub pod skałą. Młode rodzą się w niewielkich ilościach podczas snu zimowego. Na pograniczu polsko - słowackim niedźwiedź brunatny żyje w 5 ostojach: Beskidzie Żywieckim, Tatrach, Beskidzie Sądeckim, Beskidzie Niskim i Bieszczadach. W Polsce jest on bliski zagrożenia, głównie z powodu przecinania szlaków wędrownych ruchliwymi ulicami oraz niepokojenia gawrujących niedźwiedzi przez turystów.
Jednym spośród zagrożonych polskich gryzoni jest popielica szara. Zamieszkuje ona stare,  rozległe lasy liściaste, zwłaszcza bukowe, oraz duże parki i sady. Prowadzi nocny tryb życia, dzień spędza w dziuplach. Odżywia się nasionami, korą drzew, owadami, ślimakami, ptasimi jajami i pisklętami. Bardzo zręcznie wspina się i biega po drzewach, na ziemię schodzi bardzo rzadko. Zimuje w wykopanej przez siebie norze w stanie głębokiej hibernacji. Żyje nielicznie w całej Polsce, jednak częściej na południu i wschodzie niż na północy i zachodzie. Jest zagrożona wyginięciem z powodu niewielkiej ilości odpowiadających jej lasów oraz tworzenia ruchliwych dróg w pobliżu siedlisk.   
Wilk szary jest zwierzęciem bardzo podobnym do owczarka  niemieckiego, różni je jedynie barwa sierści. Zamieszkuje on odludne okolice, głównie duże lasy. Tworzy grupy rodzinne, tzw. watahy, mogące łączyć się zimą w większe stada. Poluje na ssaki kopytne, rzadziej na bobry lub zające, latem zjada też płazy. Na terenach o mniejszej lesistości zabija zwierzęta hodowlane, ale nie atakuje człowieka. W Polsce żyje około 600 sztuk tego gatunku. Zamieszkuje on głównie Karpaty, Roztocze i Polesie Lubelskie. Głównym zagrożeniem dla wilka szarego jest kłusownictwo, niepokojenie w okresie rozrodu oraz ruchliwe drogi na terenie lasów. 
Pięknym, żyjącym w Polsce, przedstawicielem kotowatych jest ryś euroazjatycki. Jest on   największym z europejskich dzikich kotów, zamieszkującym  najbardziej odludne zakątki rozległych lasów. Poza okresem godów jest samotnikiem i  każdej nocy przemierza swoje stałe szlaki w poszukiwaniu pokarmu. Rzadko poluje z zasadzki, prawie nigdy nie czatuje na swoją ofiarę na gałęzi, choć bardzo dobrze się wspina.  Całe dnie spędza w kryjówce, którą może być jaskinia, opuszczona nora lisia lub dziupla. Około 200 osobników zamieszkuje dwa izolowane rejony Polski: północno-wschodnią część kraju oraz Karpaty. Zagrożeniem dla tego gatunku są ruchliwe ulice przecinające ich szlaki wędrowne. Zdarza się również, że rysie padają ofiarą kłusownictwa. 
Żubry europejskie to potężne zwierzęta kopytne będące największymi lądowymi ssakami europejskimi. Żubr jest koczownikiem. Latem wędruje po wilgotnych okolicach lasów liściastych, żywi się wtedy liśćmi, pąkami, ziołami i porostami, a zimą odwiedza tereny suchsze, gdzie jego pokarmem  są gałęzie i kora drzew. Tworzy mieszane, różnowiekowe stada dowodzone przez starszą, doświadczoną krowę. Byki natomiast dołączają do stada jedynie podczas okresu godowego. Po 9-miesięcznej ciąży krowa rodzi, średnio co dwa lata, jedno lub dwoje cieląt. Po I wojnie światowej żubr europejski w Polsce był na granicy wyginięcia i przetrwał tylko w ogrodach zoologicznych. Obecnie żyje na wolności prawie 600 osobników, które tworzą 5 stad: w Puszczy Białowieskiej, Knyszyńskiej, Boreckiej, Lasach Wałeckich i Bieszczadach. W Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt żubr zajmuje miejsce w kategorii gatunków silnie zagrożonych, co wynika z małej liczebności gatunku i izolacji stad.

Okazuje się więc, że w największym stopniu do wymierania  zwierząt przyczynia się człowiek -  degradacja  siedlisk, przecinanie szlaków wędrownych i kłusownictwo to najgroźniejsze działania powodujące zanikanie poszczególnych gatunków. Ważne jest, aby starać się zapobiegać takim działaniom. Bardzo pomocne są  rezerwaty tworzone na terenach zamieszkiwanych przez zagrożone wyginięciem zwierzęta oraz ochrona gatunkowa. Niestety, istnieją również naturalne przyczyny wymierania, na które nie można wpłynąć:  przyczyny genetyczne, współzawodnictwo gatunków czy zmiany klimatu. Warto jednak pamiętać, że wszystkie istoty żywe zasługują na szacunek, dlatego też należy im pomagać. Istnieje wiele sposobów, by przyczynić się do ratowania wymierających odmian:  dbałość o środowisko naturalne, a więc zachowywanie  podstawowych  zasad ekologii – zapobieganie zanieczyszczaniu wód, wycinkom lasów czy zaśmiecaniu szlaków górskich oraz rezygnacja z zakupu wyrobów z zagrożonych gatunków, na przykład  futra z rysia czy dywanu ze skóry niedźwiedzia. Innym rozwiązaniem może być także przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji publicznej zajmującej się ochroną środowiska. W ten sposób nie tracimy nic, a możemy uratować życie wielu zagrożonych wyginięciem zwierząt.

Martyna

Grafika:
https://pixabay.com/pl/wilk-pies-tatua%C5%BC-pies-naklejka-1633994/
https://pixabay.com/pl/%C5%BC%C3%B3%C5%82wie-b%C5%82otne-zamknij-1556692/
https://pixabay.com/pl/batalion-ptak-kamie%C5%84-rapids-woda-1374492/
https://pixabay.com/pl/wierzby-ptarmigan-ptak-przyrody-1192600/
https://pixabay.com/pl/ostrygojad-haematopus-ostralegus-139719/
https://pixabay.com/pl/nied%C5%BAwied%C5%BA-drapie%C5%BCnik-1376361/
http://bezkrwawelowy.com.pl/gallery/Ssaki/popielica/DSC08063.jpg
https://pixabay.com/pl/wilk-drapie%C5%BCnik-hunter-canis-lupus-635063/
http://zwierzetainformacje.pl/wp-content/uploads/2016/01/ry%C5%9B2.jpg
https://pixabay.com/pl/%C5%BCubr-buffalo-american-zwierz%C4%85t-526805/

Źródło: książka „Rozpoznawanie zwierząt w Polsce” Leszka Trząskiego

30 komentarzy:

 1. Bardzo mądry post. Czekałam aż coś takiego się tu pojawi.
  Kocham zwierzęta i nie wyobrażam sobie życia bez nich. Jestem przeciwniczką kupowania i robienia futer z naturalnych skór zwierząt. Jest wiele wiele więcej gatunków na skraju wyginięcia,dlatego warto dbać o ekologię, aby zapobiegać takim katastrofom.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 2. pod ochroną są również nietoperze, pomimo tego, że jest ich bardzo dużo w naszym rejonie. Miałam ostatnio taką sytuacje, że stadko nietoperzy zagnieździło się w dachu naszego bloku. Niestety nie mogliśmy nic z tym zrobić, ponieważ te zwierzęta są pod ochroną i musieliśmy zawiadamiać odpowiednie służby.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bardzo dobra decyzja! O znalezieniu gniazda należy powiadomić m.in. zarządcę terenu (np. leśniczego), który jest zobowiązany chronić gniazdo od momentu zgłoszenia.

   Usuń
 3. Martyno, Twój post jest naprawdę interesujący.
  Mam nadzieję, że przez jego umieszczenie na tym blogu przyczynisz się do pomocy tym bezbronnym zwierzętom. Myślę, że tematem idealnie się wpasowałaś w to, co teraz się dzieje w naszym otoczeniu. Wiele razy w ostatnim czasie słyszałam o ochronie zwierząt ale trochę w innej formie, ponieważ chodziło o niejedzenie mięsa. Post napisany przez Ciebie jest jednak jak najbardziej "na miejscu", bo w całym tym chaosie zapominamy o najprostszych formach pomocy bezbronnym stworzeniom jaką jest właśnie między innymi ochrona czystości wód. Myślę, że wiele z nas nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, jak bardzo te zwierzęta są zagrożone i że trzeba im pomóc. Mam nadzieję, że Twój wpis będzie przynosił pozytywne efekty.
  Dobra robota!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Cieszę się, że zainteresował Cię wybrany przeze mnie temat. Ja także mam nadzieję, że mój wpis zmotywuje wielu ludzi do działania.

   Usuń
 4. Powinniśmy dbać o nasze bogactwo, które obdarzyła nas przyroda. Ochronę jakiegokolwiek gatunku jest naszym obowiązkiem. Każdy ma prawo żyć na naszej planecie Ziemi. Jeżeli wyginą chronione gatunki to zatracimy swoją tożsamość. To dzięki zwierzętom żyjemy zgodnie z naturą i w jej otoczeniu.

  OdpowiedzUsuń
 5. Człowiek od wieków coraz bardziej ingeruje w ekosystem. W dzisiejszych czasach jest to już tak zaawansowany proces, że ten właśnie ekosystem nie jest w stanie sam funkcjonować. Jednak jest różnica między stabilizowaniem życia przyrody a jego degradacją i całkowitą zmianą środowiska. A tak często ludzie o tym zapominają i dopiero po pewnym czasie uświadamiają sobie rozmiar szkód jakie wyrządziła zbyt duża ingerencja. W przyrodzie każdy element jest istotny, dlatego tak ważne jest żeby żaden z nich nie zniknął.
  Odbiegając od tematu zwierząt chronionych w Polsce i polskiego środowiska, chciałabym tylko przypomnieć, że aby uniknąć wspierania nielegalnego handlu, przyczyniając się tym samym do wyginięcia zagrożonych gatunków, należy przed kupieniem egzotycznego zwierzęcia sprawdzić czy dane zwierzę jest chronione i sprzedawane legalnie. Aby to sprawdzić trzeba poprosić sprzedawcę o przedstawienie zezwolenia CITES lub zaświadczenia, że pochodzi ono z polskiej hodowli.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wspieranie legalnego handlu zwierzętami to jeden z wielu sposobów pomocy, bardzo się cieszę, że o nim wspomniałaś.

   Usuń
 6. Dość dużo wiem na temat zwierząt zagrożonych wyginięciem biorąc udział w konkursach i
  niestety z przykrością muszę powiedzieć, że człowiek w wielkim stopniu przyczynia się do wymierania niektórych gatunków czy chociażby do zmiany ich sposobu funkcjonowania.

  Starajmy się więc szanować środowisko, w którym żyjemy. Wystarczą niewielkie zmiany a możemy uratować życie wielu zagrożonych wyginięciem zwierząt.

  OdpowiedzUsuń
 7. Myślę, że bardzo ważne jest przypominanie społeczeństwu przez jakie cierpienia muszą przechodzić zwierzęta. Nawet ten 1%, niby niewiele, a może pomóc. Niestety w dzisiejszych czasach człowiek woli dbać o swoją wygodę lub wygląd niż o środowisko. Martyna bardzo dobry post! :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgadzam się z Tobą, ludzie wolą być obojętni na krzywdę jaką wyrządzają zwierzętom, chociaż pomoc nie wymaga od nich zbyt wielu wyrzeczeń.

   Usuń
 8. Myślę, że bardzo ważne jest przypominanie społeczeństwu przez jakie cierpienia muszą przechodzić zwierzęta. Nawet ten 1%, niby niewiele, a może pomóc. Niestety w dzisiejszych czasach człowiek woli dbać o swoją wygodę lub wygląd niż o środowisko. Martyna bardzo dobry post! :)

  OdpowiedzUsuń
 9. Popielica szara skradła mi serce! Szkoda, że jest ona gatunkiem zagrożonym.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgadzam się, jest piękna i dlatego powinniśmy przyczynić się do dbania o środowisko, aby zwierzęta, które są pod ochroną szybko nie wyginęły.

   Usuń
 10. (i)Janusz Kołyn-Majk29 marca 2017 11:24

  Bardzo fajny post. Polecam i pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 11. Bardzo interesujący post!
  Dobrze wiedzieć, że są jeszcze osoby, które zwracają uwagę na faunę.
  Powinniśmy dbać o zwierzęta, które nas otaczają, gdyż niektórych gatunków pozostało już niewiele.

  OdpowiedzUsuń
 12. Świetny post. Pamiętajmy,że wszystkie istoty żywe potrzebują od nas szacunku i pomocy. Dbajmy o środowisko, ponieważ dzięki niemu żyjemy na Ziemi.

  "Otaczajcie troską stworzenie, Św. Franciszek chciał tego.Zdarza się, że ludzie przebaczają sobie, ale natura nigdy. Jeśli nie zadbamy o środowisko, to nie ma innej drogi [dla nas]."
  Papież Franciszek

  OdpowiedzUsuń
 13. Myślę,że ten post był potrzebny. Wiele ludzi po prostu nie wie, że zaśmiecając środowisko niszczą dom dla wielu zwierząt. Często są to gatunki zagrożone, dlatego warto zapoznać się z jakimi zwierzętami możemy mieć styczność na terenie, na którym mieszkamy. Niestety do wyginięć różnych gatunków zwierząt w dużym stopniu przyczynia się niewiedza człowieka. Te wszystkie masowe wycinki drzew, budowanie dróg itp. przyczynia się do śmierci wielu zwierząt. Dlatego warto pamiętać, aby nie zaśmiecać środowiska, nie zanieczyszczać zbiorników wodnych oraz nie kupować rzeczy, które zostały zrobione z tych biednych zwierząt.

  OdpowiedzUsuń
 14. Każdy z nas powinien bardziej zwracać uwagę na to w jaki sposób dba o środowisko zwierząt, dlatego cieszę się że na naszym blogu pojawił się taki post.

  OdpowiedzUsuń
 15. Bardzo dziekuje autorowi za ten post,który zwrócił uwagę na temat zwierząt. Zwierzęta sa to istoty które tak samo jak ludzie maja prawo do życia,nie rozumiem skąd w wielu ludziach mentalność aby traktować zwierzęta jak przedmioty "jak sie juz znudzi zawsze można wyrzucić na pastwę losu" takie zachowanie jest wyjątkowo okrutne i zawsze gdy słyszę ze takie sytuacje maja miejsce serce mi sie kraje, jesteśmy ludźmi i powinnismy sie zachowywać jak ludzie a nie potwory,każde żywe stworzenie należy szanować,bo każde ma prawo do życia a nikt nie ma prawa do odebrania mu go, szkoda ze wielu ludzi tego nie rozumie.

  OdpowiedzUsuń
 16. Dobrze, że pojawił się taki post, ponieważ współcześnie ludzie myślą wyłącznie o zysku dla siebie, nie bacząc na środowisko i przyszłość naszej populacji na Ziemi. Uważam, że świadomość ekologiczna jest bardzo ważna, żebyśmy byli w stanie podejmować prawidłowe decyzje, jeśli będziemy mieli wpływ na ochronę środowiska. Być może teraz wydaje się nam, że nigdy nie zrobilibyśmy nic wielkiego przeciw naturze, ale istotne jest to, aby znać konsekwencje i pamiętać o własnych przekonaniach.

  OdpowiedzUsuń
 17. (i)uśmiechnięta2 kwietnia 2017 11:35

  Świetny post! Niedaleko mojej miejscowości jest hodowla lisów, z których potem sprzedaje się futro. Moim zdaniem jest to okropny sposób na zarabianie pieniędzy. Każdy człowiek powinien mieć odrobinę wrażliwości nie tylko wobec ludzi, ale i zwierząt.

  OdpowiedzUsuń
 18. @Skrzyński1113 kwietnia 2017 04:19

  Bardzo ciekawy post. Zgadzam się z Tobą, że warto pomagać i inwestować w zwierzątka, którym grozi wyginięcie.

  OdpowiedzUsuń
 19. Wybrałaś bardzo mądry temat. W obecnym świecie człowiek coraz bardziej narusza ekosystem, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Dlatego warto przypominać o najprostszych sposobach pomocy, dzięki którym każdy może się włączyć do działania na rzecz bezbronnych zwierząt. :)

  OdpowiedzUsuń
 20. Ciekawy post. Uważam, że ludzie powinni większą uwagę przywiązywać do opieki nad swoimi zwierzętami, a tym bardziej nie traktować ich jak przedmioty. Często pojawiające się sytuacje, takie jak zostawianie psa na pastwę losu kiedy tylko dorośnie, pokazują jak bardzo potrafimy być bezduszni.

  OdpowiedzUsuń
 21. Mam nadzieję, że dzięki zwracaniu uwagi publicznej na problemy związane z wymieraniem różnych gatunków, przyczyni się do poprawy w tej materii. Przeraża mnie, jak wiele różnorodnych zwierząt wyginęło przez ludzką bezmyślność albo chęć zysku. Powinniśmy pamiętać, że Ziemia nie jest naszą własnością, a czyste środowisko nie jest nieskończone i niezniszczalne.

  OdpowiedzUsuń
 22. Czasami ludzie nie zdają sobie sprawy, że niektóre zwierzęta są zagrożone. Uważam, że ten post jest bardzo potrzebny, ponieważ każdy z nas powinien wiedzieć o niebezpieczeństwie wyginięcia niektórych gatunków. Człowiek powinien dbać o zwierzęta, a nie przyczyniać się do ich wymierania.

  OdpowiedzUsuń
 23. Dobrze, że pojawił się taki post, ponieważ powinniśmy zauważyć, że to właśnie przez działalność człowieka wymierają niewinne zwierzęta. Twój wpis nawołuje do zwracania uwagi na otaczające nas środowisko. Mam nadzieję, że trafi on do wielu osób.

  OdpowiedzUsuń
 24. Cieszę się, że napisałaś post na właśnie taki temat, ponieważ okazuje się on bardzo pomocny i przydatny. Dzięki niemu wiele osób może zmienić nastawienie do środowiska.

  OdpowiedzUsuń
 25. Uważam,że ten post poruszy niejedną osobę. Dzięki takim ambitnym i szczegółowym wpisom otwierasz oczy ludziom na krzywdę,jaka jest wyrządzana naszym,bezbronnym, zwierzętom. My,jako istoty żywe powinnismy dbać o nasze środowisko,ponieważ sami w nim żyjemy. Jaki byłby świat bez pięknych,zielonych lasów i czystych jak łza wód? Zadbajmy o zwierzęta i naszą planetę!

  OdpowiedzUsuń