6 września 2017

Literackie fascynacje                Czytać każdy może…

Na Wesele! Na Wesele!
Idź!
Mąć tę narodową kadź,
serce truj, głowę trać!
Na Wesele! Na Wesele!
Staj na czele!!!
(Stanisław Wyspiański)W minioną sobotę 2 września odbyła się szósta edycja Narodowego Czytania – akcji, w której z roku na rok bierze udział coraz więcej uczestników. Tym razem do wspólnego czytania wybrano Wesele  Stanisława Wyspiańskiego. W poprzednich latach czytano takie arcydzieła polskiej literatury jak Pan Tadeusz, Lalka czy Quo vadis.
Czym jest Narodowe Czytanie? Pierwsza edycja odbyła się 8 września 2012 roku z inicjatywy ówczesnego Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego. Wtedy wybór padł na Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, ponieważ w 2012 roku  była dwusetna rocznica najazdu Napoleona na Rosję, oficjalnie nazwanego drugą wojną polską, co odpowiadało czasowi ostatniego zajazdu na Litwie z Pana Tadeusza. Celem akcji jest promowanie zarówno czytelnictwa, jak też polskiej literatury. Wspólna literacka zabawa. 

W jaki sposób jest wybierane dzieło do odczytu? Od 2016 roku Polacy sami decydują, co będzie czytane przez cały naród. Jest to możliwe dzięki głosowaniu internetowemu: poprzednio wybrano Quo vadis. Utwór Henryka Sienkiewicza wygrał z takimi pozycjami jak Chłopi Władysława Reymonta czy Noce i dnie Marii Dąbrowskiej. W tym roku to właśnie Wesele wygrało plebiscyt i zostało odczytane w całej Polsce,  a również poza jej granicami! Akcja Narodowego Czytania stała się popularna również wśród Polonii, między innymi w:  Londynie, Barcelonie, Budapeszcie, Chicago i Toronto. 

Kilka słów o Weselu. Akcja dramatu rozgrywa się w Bronowicach pod Krakowem. Inspiracją do napisania utworu było autentyczne wesele młodopolskiego poety Lucjana Rydla i chłopki Jadwigi Mikołajczykówny. Wyspiański w swoim utworze poruszył jednak problemy narodowe i społeczne dotyczące Polski, co sprawiło, że Wesele stało się dramatem narodowym. Autor skrytykował wady społeczeństwa i ocenił jego szanse na odzyskanie niepodległości: jest na to nadzieja, jednak pod warunkiem, że naród przestanie powtarzać te same błędy i się zjednoczy. Jerzy Zawieyski powiedział: „Wesele” zadziwia swoją formą artystyczną: rozmowy rosnące, czasem byle jakie, czasem wstrząsające, nasycone bólem, ironią, goryczą… Chciałoby się powiedzieć za Wyspiańskim: A to Polska właśnie. 

Narodowe Czytanie 2017. Z oczywistych względów  wyjątkowo uroczyście odbyło się ono w Krakowie. Zostały odtworzone poszczególne sceny, a orszak weselny przechodził od Rynku Głównego i kościoła Mariackiego przez Sukiennice aż na plac Szczepański. 
W tym roku czytanie objęło nie tylko słyszących. W minioną sobotę odbyła się pierwsza edycja akcji, kiedy utwór był tłumaczony na język migowy. Tłumaczenie odbywało się w Ogrodzie Saskim w Warszawie, gdzie czytano przez cały dzień, a także w Instytucie Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego w Warszawie w obecności Pary Prezydenckiej. Nasze miasto po raz szósty włączyło się do ogólnopolskiej akcji i także u nas dzieło Wyspiańskiego zostało odczytane. Odbyło się to w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego oraz w Bibliotece Pedagogicznej. W czytaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób, m.in. przedstawiciele szkół, władz państwowych oraz czytelnicy bibliotek i trwało ponad dwie i pół godziny. Wcześniej wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”.
Oprócz tego, każdy z uczestników w swoim egzemplarzu Wesela mógł otrzymać pamiątkową pieczątkę z datą akcji, nazwą, tytułem i autorem czytanego utworu oraz informacją o patronacie honorowym Prezydenta RP. 
Uważam, że warto brać udział w tego typu akcjach i chciałabym zachęcić wszystkich czytelników szkolnego bloga do udziału w następnej edycji Narodowego Czytania. A może już mieliście okazję w nim uczestniczyć? Czy macie pomysł, jaki utwór można przeczytać w następnym roku?

Natalia

Grafika:
http://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czytanie-2017/materialy-do-pobrania/
https://image.ceneo.pl/data/products/24370/i-wesele.jpg
http://bi.gazeta.pl/im/a3/47/15/z22314147V,Narodowe-Czytanie--Wesela--Wyspianskiego.jpg