16 listopada 2012

Przeczytane, przemyślane, skomentowane


                       Co by tu robić?   Połowa osiągnięcia celu 
       to jego prawidłowe wyznaczenie. 
       (Zig Zigler)


Otrzymaliśmy prośby o informacje na temat wyboru profilu klasy, a co za tym idzie, przyszłego zawodu. Podaję link, który na pewno okaże się przydatny zarówno dla gimnazjalistów, jak również uczniów naszej szkoły. Są pewnie wśród nich wciąż niezdecydowani lub wszechstronnie uzdolnieni. Poniżej właściwy adres!

Co tu znajdziesz?
Test do samobadania wraz ze sposobem odczytania jego wyników. Ma on tytuł ”Właśnie to lubię robić”. Możesz wybrać najodpowiedniejsze dla siebie rodzaje pracy spośród następujących: sportowe, produkcyjne, poznawczo-informacyjne, organizacyjne, artystyczne, porządkowe, opiekuńczo- wychowawcze. Oczywiście, wszystkie typy prac są krótko scharakteryzowane. Możesz się też zapoznać  z rodzajami inteligencji (zdolności i umiejętności) wg Gardnera. Są to: lingwistyczna, matematyczno-logiczna, wizualna i przestrzenna, muzyczna, interpersonalna i kinestetyczna. One również są omówione. Znajdziesz tam kwestionariusz wielorakiej inteligencji, a do niego klucz.

Zawsze też możesz porozmawiać z absolwentami naszego liceum, którzy wybrali odpowiedni profil, właściwe studia i odnoszą życiowy sukces. Życzę jak najlepszych wyborów!

Zdecydowany


Grafika:

http://temp.akademiaprogramowania.pl/media/images/blog/chlopak-myslacy-o-zajeciach.jpg