25 kwietnia 2013

Co w trawie piszczy?
Lekcja
w Muzeum ZamojskimNie niewolnicy to byli,
 na arkanie przemocy do boju ciągnięci,
 lecz dobrowolni ofiarnicy wysokich ołtarzy.
Ze światłem idei w głowach,
z ogniem miłości w sercach, 
głowy i serca nieśli wysoko.
 (Eliza Orzeszkowa)

Tym razem postanowiliśmy pouczyć się w muzeum.    Ponieważ świętujemy już 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, Muzeum Zamojskie  zorganizowało lekcje przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Historycy z wielką swadą i znawstwem opowiedzieli nam o tym największym polskim powstaniu narodowym. Powstanie styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863 roku w Królestwie Polskim oraz 1 lutego na Litwie i trwało do jesieni 1864 roku. Objęło ziemie zaboru rosyjskiego.  Była to wojna partyzancka, która toczyła się również na terenach Zamojszczyzny.   Ze względu na ogromną przewagę wojsk rosyjskich, Polacy nie mieli szans na zwycięstwo.  Po  stłumieniu powstania Rosjanie nasilili represje wobec Polaków. W czasie tego zrywu patriotycznego odbyło się 1200 potyczek i bitew, w których zginęło 20 tysięcy powstańców, a 15 tysięcy dostało się do niewoli. 669 osób  stracono, blisko 40 tysięcy zesłano na  Syberię , 10 tysięcy Polaków musiało wyemigrować.  Skonfiskowano 4 tysiące majątków szlacheckich w Królestwie Polskim i  na Litwie. Nałożono kontrybucję w wysokości 20 milionów rubli. Zaborcy zlikwidowali autonomię Królestwa Polskiego  i przemianowali go na Kraj Nadwiślański. Następnie Rosjanie wprowadzili stan wojenny na 50 lat. Oto bilans tego powstania!  

Mieliśmy okazję wysłuchać prelekcji na temat ówczesnych wydarzeń, obejrzeć zdjęcia    i obrazy z tamtego okresu, a nawet zobaczyć  broń, jakiej używali powstańcy. Panowie opowiedzieli o najbardziej zasłużonych dla Polski dowódcach z okresu powstania styczniowego: Romualdzie Traugucie, Marianie Langiewiczu, Józefie Hauke - Bosaku. 

Dzięki wykładowi, którego wysłuchaliśmy, wzbogaciliśmy swoją wiedzę na temat wydarzeń z okresu powstania styczniowego. Uświadomiliśmy sobie również, jak bardzo Polacy byli gotowi się poświęcić, aby odzyskać niepodległość. I była to naprawdę ogromna cena.

Zdecydowanie spodobała mi się taka niecodzienna lekcja historii. Niżej: Michał Elwiro Andriolli, Walka powstańcza.
Paweł
 

Grafika:
http://www.skarbnicakrajowa.com.pl/wp-content/uploads/2013/02/powstanie-skarbnica.jpg
http://historia.org.pl/wp-content/uploads/2012/08/andrioli-walka-powstancza.jpg