13 listopada 2016

Podróże kształcą


   
   Otwórz oczy na piękną Polskę!


Polska - to taka kraina,
która się w sercu zaczyna.(…)
(Ryszard Przymus)


Polska jest pięknym krajem o wielowiekowej historii i kulturze, dlatego należy chronić jej zabytki wszelkimi możliwymi metodami. Jednym ze sposobów jest program ochrony zabytków UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury). Miejsca wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO stanowią wspólne dobro ludzkości - wyróżnia je „najwyższa powszechna wartość”. Obecnie na liście UNESCO znajduje się 14 polskich „cudów”.

Stare Miasto w Krakowie. To miejsce  zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa w 1978 roku, czyli jako jedno z pierwszych  12 obiektów na świecie. Ten obszar obejmuje Stare Miasto w obrębie dawnych murów, Wzgórze Wawelskie oraz dzielnicę Kazimierz  ze Stradomiem.  Stare Miasto Krakowa, dawnej stolicy Polski, rozciąga się u stóp Zamku Królewskiego  na Wawelu. XIII-wieczne miasto kupieckie posiada największy w Europie rynek, liczne zabytkowe kamienice oraz bogato wyposażone pałace i kościoły. O świetnej przeszłości Krakowa świadczą fragmenty XIV-wiecznych murów miejskich, położona na południu miasta średniowieczna dzielnica Kazimierz, z zabytkowymi synagogami, Uniwersytet Jagielloński oraz katedra gotycka, w której pochowani są królowie Polski.
Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni.  Podobnie jak Stare Miasto w Krakowie, Kopalnia Soli w Wieliczce została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa w 1978 roku, jako jeden z pierwszych 12 obiektów na świecie. W 2013 roku wpis rozszerzono o Kopalnię Soli w Bochni i Zamek Żupny w Wieliczce, zmieniając nazwę wpisu - Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni. Pokłady soli kamiennej w Wieliczce są eksploatowane od XIII wieku. Kopalnia rozciąga się na 9 poziomach i liczy 360 km chodników, w których znajdują się wyrzeźbione w soli ołtarze, posągi i inne dzieła sztuki.   Strefę Zabytkową Kopalni w Bochni stanowią 3 szyby: Sutoris (z połowy XIII wieku), Campi (z połowy XVI wieku) i Trinitatis (z początku  XX wieku) oraz 9 poziomów, usytuowanych pod  powierzchnią. Cenną spuściznę kultury duchowej bocheńskich górników stanowią podziemne kaplice i miejsca kultu religijnego.
Auschwitz - Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i  zagłady  (1940-1945). Tereny byłych obozów Auschwitz -Birkenau zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa w 1979 roku. Reprezentują wszystkie obozy koncentracyjne  i   obozy zagłady na świecie. Ogrodzenia,   druty kolczaste, wieże strażnicze, baraki, szubienice,  komory gazowe oraz krematoria świadczą o warunkach,  w jakich odbywało się hitlerowskie ludobójstwo na terenie dawnego  obozu koncentracyjnego i obozu zagłady Auschwitz -Birkenau, największego w III Rzeszy. Badania historyczne wykazały, że w tym obozie, stanowiącym symbol okrucieństwa ludzi wobec ludzi w XX wieku, systematycznie głodzono, torturowano i wymordowano  1,5 miliona ludzi, w przeważającej części Żydów.
Puszcza Białowieska. Położona na terytorium Polski i Białorusi, jest rozległą połacią pierwotnego lasu, w którym występują zarówno drzewa iglaste, jak i liściaste.  Obszar wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa rozciąga się na powierzchni liczącej 141 885 ha. Jest to miejsce unikalne z punktu widzenia zachowania różnorodności biologicznej. Występuje tu najliczniejsza populacja żubra europejskiego, gatunku, który symbolizuje Puszczę Białowieską. W 1979 roku na Listę Światowego Dziedzictwa została wpisana część obszaru Białowieskiego Parku Narodowego. Białoruska część Puszczy Białowieskiej została wpisana w 1992 roku jako rozszerzenie wpisu. Od 1992 roku obie części Puszczy stanowią jeden obiekt transgraniczny.
Stare Miasto w Warszawie. W sierpniu 1944, w czasie Powstania Warszawskiego przeszło 85% zabudowy Starego Miasta  zostało zniszczone  przez oddziały hitlerowskie. Po wojnie, z woli społeczeństwa, podjęto trwające pięć lat dzieło odbudowy, pieczołowicie restaurując kościoły, pałace oraz Rynek Starego Miasta. Jest to wyjątkowy przykład niemal całkowitej odbudowy zabytków pochodzących z nieprzerwanego ciągu historycznego, od XIII do XX wieku. Starówka została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa w 1980 roku.
Stare Miasto w Zamościu. Nasze miasto zostało założone w XVI wieku przez kanclerza Jana Zamoyskiego  na szlaku handlowym łączącym Europę Zachodnią i Północną z Morzem Czarnym. Zamość, wzorowany na włoskim modelu miasta idealnego, został zbudowany przez pochodzącego z Padwy architekta Bernarda Moranda.  Stanowi doskonały przykład miasta renesansowego z końca XVI wieku, które zachowało pierwotny plan, fortyfikacje oraz liczne budowle, łączące włoskie  i środkowoeuropejskie tradycje architektoniczne. Zamość został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa  w 1992 roku.
Średniowieczny zespół miejski Torunia. Miasto zawdzięcza swe początki Zakonowi Krzyżackiemu, który w połowie XIII wieku zbudował tu zamek- bazę wypadową do podboju i ewangelizacji Prus. Toruń, należący do Hanzy, wkrótce zaczął odgrywać ważną rolę handlową. O jego randze świadczą okazałe budowle – publiczne oraz prywatne -  z XIV i XV wieku. Toruń został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa  w 1997 roku.
Zamek krzyżacki w Malborku. XIII –wieczny  warowny klasztor Zakonu Krzyżackiego został znacznie rozbudowany i upiększony po 1309 roku, kiedy przeniesiono tu z Wenecji siedzibę Wielkiego Mistrza. Ten średniowieczny zamek ceglany popadł  w ruinę, ale został pieczołowicie odrestaurowany na przełomie XIX i XX wieku. To właśnie w Malborku powstało wiele obowiązujących dzisiaj technik konserwatorskich. Po poważnych zniszczeniach w czasie II wojny światowej  zamek został ponownie odrestaurowany. Pozostałości po Krzyżakach zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa w 1997 roku.
Kalwaria Zebrzydowska. Sanktuarium Pasyjno - Maryjne to  zespół architektoniczny (bazylika, klasztor, kaplice  i kościoły dróżkowe) oraz  park pielgrzymkowy.  Klasztor  oraz  Bazylika Matki Boskiej Anielskiej zostały zbudowane w stylu manieryzmu  niderlandzkiego, a potem rozbudowana w stylu barokowym i rokokowym. W bazylice znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej. Naturalne otoczenie, w którym znajdują się Dróżki Pana Jezusa(28 stacji) i Dróżki Matki Boskiej (24 stacje),  pozostało prawie niezmienione od XVII wieku. Kalwaria Zebrzydowska nadal stanowi cel pielgrzymek, a od 1999 należy do zabytków UNESCO
Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy (ewangelickie). To  największe w Europie budowle sakralne o konstrukcji szkieletowej,  wzniesione na Śląsku w połowie XVII wieku. Wybudowane na mocy porozumień pokoju wesfalskiego w 1648 roku, który kończył wojnę trzydziestoletnią.  Kościoły zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa w 2001 roku. Na zdjęciu kościół w Świdnicy.
Drewniane kościoły południowej Małopolski.  Binarowa, Blizne, Dębno, Haczów, Lipnica Murowana, Sękowa to rzymskokatolickie budowle średniowieczne. Do ich budowy wykorzystano technikę zrębową. Zostały ufundowane przez rodziny szlacheckie i były symbolem ich prestiżu. Na Liście  Światowego Dziedzictwa zabytków pojawiły się w 2003 roku. Na zdjęciu kościół w Sękowej - z bogatą ikonografią malowaną przez Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera, Teodora Axentowicza, Włodzimierza Tetmajera.
Park Mużakowski. Park krajobrazowy rozciągający się po obu stronach Nysy Łużyckiej, wzdłuż której przebiega granica polsko-niemiecka, został stworzony przez księcia Hermanna von Pückler - Muskau w latach 1815-1844. Park został  harmonijnie wpisany w wiejski krajobraz. Zaprojektowany  jako „obraz malowany za pomocą roślin”, wykorzystywał miejscową roślinność do podkreślenia walorów istniejącego krajobrazu. W 2004 roku został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Hala Ludowa we Wrocławiu.  Została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO  w 2006 roku pod swoją pierwotną nazwą, jako Hala Stulecia (Centennial Hall in Wrocław). Do wniesienia  budowli wykorzystano żelazobeton. Została wzniesiona w latach 1911-1913 przez architekta Maxa Berga na terenach Wystawy Stulecia jako budowla wielofunkcyjna służąca rekreacji. Zbudowana na planie koła z czterema absydami, mieści ogromną cylindryczną widownię na około 6000 osób. Wznosząca się na wysokość 23 metrów kopuła jest zwieńczona latarnią ze stali i szkła. Hala Stulecia jest rozwiązaniem pionierskim pod względem architektonicznym i inżynierskim.
Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat. Wpis obejmuje 16 cerkwi, z których osiem znajduje się na terytorium Polski i osiem na Ukrainie. Są to: cerkiew św. Paraskiewy  w Radrużu, cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu, cerkiew św. Michała Archanioła w Smolniku, cerkiew św. Michała Archanioła  w Turzańsku (Podkarpacie), cerkiew św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku, cerkiew Opieki Bogurodzicy w Owczarach, cerkiew św. Paraskiewy w Kwiatoniu, cerkiew św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych (Małopolska)  oraz  osiem cerkwi na Ukrainie.  To budowle o konstrukcji zrębowej. Zostały wzniesione w okresie od XVI do XIX wieku jako świątynie prawosławne i greko - katolickie. Według typów architektonicznych wyróżnia się cerkwie halickie, łemkowskie, bojkowskie i huculskie.  Świątynie są świadectwem odrębnych tradycji budowlanych, zakorzenionych  w obrębie Kościoła Wschodniego i  zawierają elementy lokalnego budownictwa.  Na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - poza cerkwiami –wpisano  drewniane dzwonnice, bramy i cmentarze. Na zdjęciu cerkiew w Radrużu.
Warto czasem oderwać się od komputera i przy okazji jakiejś wycieczki zajrzeć w takie miejsca. W końcu na liście UNESCO mamy aż 14 pozycji!  A Ty? Ile zabytków z tej listy już zwiedziłeś?

Domina

Grafika:
http://images.slideplayer.pl/10/2839926/slides/slide_3.jpg
http://www.rzemieslnicza.pl/wp-content/uploads/2015/12/Krak%C3%B3w-Star%C3%B3wka-2014-spec.jpg
http://static.lovetotravel.pl/galery/th/th1_6467_wieliczka.jpg
http://dzieje.pl/sites/default/files/styles/open_article_750x0_/public/201603/auschwitz_arbeit.jpg?itok=Xm2kMlbd
http://puszcza.pracownia.org.pl/upload/filemanager/puszcza/Bialowieski-PN-Kamien-2000-Janusz-Korbel.jpg
http://hdr.name/wp-content/uploads/2014/04/9-1024x605.jpg
http://www.zamosconline.pl/img/wiad/streetview-1.jpg
http://spodkopca.pl/wp-content/uploads/2015/11/torun.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Malbork_zamek_zblizenie.jpg
http://www.kalwariazebrzydowska.sakralnebudowle.pl/img/foto/Kalwaria_Zebrzydowska_32.jpg
http://www.castellum.pl/static/photo/1/361-609940.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/6a/7c/ff/6a7cffa1b010a16ddf5024018cc93b32.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-z7H66ANB91g/T5_gZV7AI6I/AAAAAAAAAUc/FQPgxfsQ8nA/s1600/park1.png
http://www.wroclaw.pl/files/cmsdocuments/302410/630x350/hala_stulecia2.jpg
http://www.sobieski.lubaczow.com.pl/pliki/page/2_1_Radruz_cerkiew.jpg

39 komentarzy:

 1. (i)uśmiechnięta13 listopada 2016 03:49

  Świetny post. Ile teraz osób wyjeżdża na wycieczki za granicę, bo uważa że w Polsce jest nudno.. Jak widać nie jest tak wcale nudno! Trochę nie doceniamy swojego kraju, a jak widać jest na prawdę piękny.

  OdpowiedzUsuń
 2. Interesujący post. Przypomniałeś, że jest w naszym kraju wiele pięknych i ciekawych miejsc do zobaczenia.To budujące, że w naszej ojczyźnie znajduje się na liście UNESCO, aż 14 obiektów. Chodź poza tymi jest również dużo wspaniałych zabytków. Myślę, że warto przy jakiejś wolnej chwili wybrać się choćby do jednej z powyżej wymienionych miejscowości. Często jednak podróżujemy do innych krajów myśląc, że w Polsce nie ma żadnych atrakcyjnych miejsce. A to nieprawda!
  Przy twoim poście należy zacytować słowa polskiego poety- Stanisława Jachowicza:
  ,,Cudze chwalicie, swego nie znacie. Sami nie wiecie, co posiadacie.'' Wielokrotnie właśnie taką postawę wykazujemy.

  OdpowiedzUsuń
 3. Interesujący post. Mieszkańcy Zamościa i okolic nie zdają sobie sprawy z atrakcyjności tego miasta. Jeżeli mieszkasz w Zamościu, a jeszcze nie miałeś okazji go zwiedzić to nie czekaj i zrób to!

  OdpowiedzUsuń
 4. `Cudze chwalicie, swojego nie znacie`- takie przysłowie pasuje do wielu osób mówiących, że Polska nie jest atrakcyjnym krajem. Coraz częściej wyjeżdżamy na wakacje zza granicę nie zdając sobie sprawy, ile tak naprawdę jeszcze nie zobaczyliśmy w swojej ojczyźnie. Powyżej mamy opisanych aż 14 niesamowitych miejsc, ale jestem pewna, że nie tylko obiektami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO możemy się zachwycić.

  OdpowiedzUsuń
 5. Uderzająco podobny artykuł przeczytałem już wcześniej. Link: http://turystyka.wp.pl/gid,18574969,kat,1036541,title,Polskie-obiekty-na-liscie-swiatowego-dziedzictwa-UNESCO,galeria.html?ticaid=11814b

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Opiekun blogerów13 listopada 2016 11:47

   Dziękujemy za reakcję. Teksty na blog piszą uczniowie, sami sobie wybierają tematy postów. Dokładamy wszelkich starań, aby jakość artykułów była wysoka i rozmawiamy z nimi na temat samodzielności tekstów i przestrzegamy przed kopiowaniem treści z Internetu. Niestety czasami uczniowie nadużywają naszego zaufania, czego efekt widać powyżej. Smutne to bardzo i będziemy większą uwagę zwracać w przyszłości na tę kwestię.

   Usuń
 6. Super post. Tak często wyjeżdżamy na wakacje do innych krajów. Nie doceniamy Polskich atrakcji turystycznych. A jak widzimy i czytamy w naszym kraju jest dużo ciekawych miejsc do zobaczenia. Zwiedziłam wiele z wyżej opisanych zabytków. Bardzo chciałabym zobaczyć Park Mużakowski.

  OdpowiedzUsuń
 7. Miałam przyjemność zwiedzić kilka z wyżej wymienionych przez Ciebie miejsc i z radością stwierdzam,że nie był to czas zmarnowany.Po raz kolejny utwierdzam się w przekonaniu,że Polska jest jednym z najpiękniejszych krajów w jakich mogłam się urodzić.Nie świadczą o tym tylko obiekty z listy UNESCO,lecz także te najmniejsze zakątki naszej ojczyzny,które choć mało znane,dla nas są wyjątkowe i niepowtarzalne.

  OdpowiedzUsuń
 8. Fantastyczny post. Ten post uświadamia nam jaka kultura polska jest różnorodna oraz, że musimy o nią dbać. Ludzie wyjeżdżają zagranicę bo nie wiedzą, że Polska ma dużo ciekawych zabytków, którymi nawet organizacje międzynarodowe się opiekują. Pokazuje, że powinniśmy zwiedzać zabytki w Polsce i tym samym poszlibyśmy wiedzę na temat polskiej historii, architektury oraz promowalibyśmy Polskę jako ciekawe miejsce do zwiedzenia.

  OdpowiedzUsuń
 9. Wiele zabytków w naszym kraju jest zwykle niedocenianych lub "nieodkrytych". Uważam, że gdyby media nie tyle lokalne co ogólnopolskie nagłośniły i upowszechniły archaiczne/zabytkowe budowle, to ilość turystów odwiedzających te miejsca byłaby znacznie wyższa. Ponadto warto by było wspierać odnowę tych zabytków, bo są one odzwierciedleniem naszej wielowiekowej kultury i tradycji.

  OdpowiedzUsuń
 10. Zwiedziłam już 4 zabytki ^^ Toruń, Kraków, Zamość i Zamek w Malborku. Było warto. Jako następny punkt wycieczki chciałabym obrać Wieliczkę. Zdjęcie z twojego postu wygląda bardzo ciekawie.

  OdpowiedzUsuń
 11. Polskę można przemierzyć wzdłuż i wszerz. Nasza kultura i zabytki zadziwią niejednego cudzoziemca. Na co dzień obcujemy z dawną architekturą. Jak rzut beretem wyłania nam się perła renesansu Zamość. Nasze piękne miasto z kolorowymi kamieniczkami zaprojektowane prze architekta Bernarda Moranda. To dopiero jest cud, który mamy na co dzień.

  OdpowiedzUsuń
 12. (i)Janusz Kołyn-Majk13 listopada 2016 13:45

  Czasami dobrze jest zatrzymać się na chwilę i po prostu rozejrzeć. W czasie ciągłego biegu nie dostrzegamy najmniejszych, najbardziej wartych uwagi szczegółów. Nie zauważamy dziedzictwa, jakie zostało nam przekazane. W dobie dzisiejszej technologi czasem dobrze jest się zatrzymać w podobnych miejscach i wsłuchać w przenikające szepty historii.

  OdpowiedzUsuń
 13. Wszystko co napisane jest w poście się zgadza. Sam przekonałem się o tym ,iż nasz kraj posiada wiele fascynujących miejsc,które warto odwiedzić. W życiu codziennym nawet nie dostrzegamy tego,że atrakcje turystyczne są wokół nas. Ludzie tak często planują wakacje za granicą,a przecież mogą zachwycać się ogromnym dziedzictwem Polski.

  OdpowiedzUsuń
 14. Niesamowite jest to, jak wiele pięknych miejsca można znaleźć w Polsce, a nawet w samym Zamościu. Na wakacje wcale nie trzeba wyjeżdżać do kurortów we Francji czy Hiszpanii, bo bardzo blisko można znaleźć miejsca, w których można spędzićczas równie przyjemnie.

  OdpowiedzUsuń
 15. Podróże są bardzo ważną częścią naszego życia. Czlowiek dzięki nim zyskuje nowe doświadczenia, odrywa się od szarej rzeczywistości i poznaje nowe kultury. Bardzo dobry post.

  OdpowiedzUsuń
 16. Tak naprawdę problem jest w tym, że wielu Polaków nie docenia tego- w jakim pięknym państwie przystało im mieszkać. Sama przyznam, że jakiś czas temu zdałam sobie z tego sprawę jakie mnie szczęście spotkało. Polska to śliczny kraj, bardzo barwny i interesujący. Jest tu wiele ciekawych obiektów każdy z własną, niepowtarzalną historią, np. te, które wymieniłaś. Gdy tak podróżujecie, popatrzcie przez okno na świat i zatrzymajcie się na chwilę myśląc o tym polskim krajobrazie jaki was otacza. Ciekawy post.

  OdpowiedzUsuń
 17. Ten post świadczy o tym jak wiele pięknych miejsc jest w Polsce. Warto zobaczyć je na własne oczy chociażby dlatego, że są to nasze polskie zabytki z których powinniśmy być dumni. Faktem jest, że podróże kształcą. Ekran komputera nie zastąpi tego co doświadczamy podczas zwiedzania nowych miejsc.

  OdpowiedzUsuń
 18. Bardzo interesujący wpis. O niektórych miejscach nie wiedziałem. Mam nadzieję, że się wybiorę w czasie wakacji do miejsc z tej listy.

  OdpowiedzUsuń
 19. Polska jest pięknym krajem i ten post utwierdza mnie w tym przekonaniu. Powinniśmy bardziej doceniać Polskie atrakcje turystyczne, ponieważ mamy czym się pochwalić.

  OdpowiedzUsuń
 20. Świetny post! Uważam, że zanim wyjedziemy zwiedzać piękne miejsca, zabytki za granicę, powinniśmy właśnie zacząć od Polski. W naszym kraju jest naprawdę dużo do zobaczenia a potwierdzeniem tego jest powyższy wpis.

  OdpowiedzUsuń
 21. Wiele Polaków wyjeżdża, żeby poznawać nowe ciekawe miejsca a prawda jest taka że nie mają pojecia jak dużo mogą zwiedzić w Polsce. Warto czasami uświadamiać innych o tym co mogą zobaczyć.

  OdpowiedzUsuń
 22. Bardzo ciekawy post, ukazujący piękno naszego wspaniałego, a także niedocenianego państwa. W Polsce znajduje się wiele wspaniałych, atrakcyjnych miejsc, tylko niestety mało o nich wiemy. Ostatnio wychodząc ze szkoły zauważyłam wycieczkę z Chin, zwróciłam uwagę na to, ze ci ludzie byli niezwykle zaciekawieni, moją pierwszą myślą po tym było" czym oni się tak zachwycają? Przecież to Zamość, tu nie ma nic ciekawego" dopiero po czasie zrozumiałam jak bardzo się myliłam. Żyjemy w pięknym mieście, kraju i naszym obowiązkiem jest szanowanie, promowanie, ale przede wszystkim poznawanie go, bo tylko wtedy namacalnie zdamy sobie sprawę z jego wartości.

  OdpowiedzUsuń
 23. Jeździmy po świecie, zachwycamy się innymi krajami a nie doceniamy piękna naszego kraju. Polska ma dostęp do morza i gór, lasów i jezior.
  Zawsze z wielką chęcią wracam do Krakowa i do Wieliczki (nie tylko ze wzgledu na św.Kingę,moją patronkę). Za każdym razem odkrywam te miejsca na nowo.

  OdpowiedzUsuń
 24. Dobrze, że przedstawiasz nam uroki naszej ojczyzny. Obecnie mało kto je dostrzega i ceni. Polacy coraz częściej wyjeżdżają za granicę, zapominając o tym co "nasze".Zachwycają się odległymi krajobrazami nawet nie do końca wiedząc, jakie piękne miejsca kryje w sobie Polska.
  "Cudze chwalicie, swego nie znacie!" :)

  OdpowiedzUsuń
 25. Bardzo lubię zwiedzać przeróżne miasta, piękny jest Wrocław, widziałam Hale Stulecia i uważam, że jest interesująca.

  OdpowiedzUsuń
 26. Bardzo lubię podróże! Cudownie jest pochodzić i pozwiedzać nowe miejsca. Najpiękniejsze jest to, że pomimo tego, że bywa się w jakimś miejscu nie raz to za każdym razem można dostrzec coś nowego! :)

  OdpowiedzUsuń
 27. Post, który jeszcze bardziej buduje nas jako Polaków. To wspaniałe, że jest tyle miejsc, które zostały zauważone i wyróżnione na skalę świata. Trudno docenić to, co swoje, prawda? A tu proszę, państwo to nie tylko kłótnie polityków, Sejm, Senat i warszawskie urzędy, to piękna kraina, tylko aby ją dostrzec trzeba trochę bardziej się skupić i przyjrzeć. Zwiedziłam 7 wspomnianych miejsc i przyznaję, że są zasłużenie wyróżnione, dziedzictwo kulturowe Polski jest bogate, tylko nie zawsze zauważalne.

  OdpowiedzUsuń
 28. Jak dla mnie, to za dużo informacji naraz. Nie da się zapamiętać wszystkiego, a większość tych faktów jest przydatna. Chociażby, aby wiedzieć coś o historii naszego kraju, a co za tym idzie, o jej dorobku kulturalnym.
  Wiele tych miejsc jest nam dobrze znana, ale historia to już raczej niekoniecznie. Myślę, że to błąd. Jednak coraz częściej największe miasta Polski są odwiedzane przez rodaków, ale i obcokrajowców.
  Jak widać, nasz kraj jest bardzo popularny i wielu cudzoziemców chętnie tu przyjeżdża.

  OdpowiedzUsuń
 29. W Poslce jest wiele pięknych i ciekawych miejsc. Nie trzeba daleko szukać, przecież Zamość jest jednym z miast wpisanych na listę UNESCO.
  Zwiedzałam już prawie wszystkie zabytki z listy. Zostały mi już tylko trzy miejsca. Kiedyś na pewno je odwiedzę. :)

  OdpowiedzUsuń
 30. Nasze miasto jest jednym z wielu wyjątkowych miejsc w Polsce. Codziennie przechodzimy przez plac starówki nie zwracając uwagi jakie to piękne miejsce. Cieszę się, ze urodziłem się w takim pięknym mieście!

  OdpowiedzUsuń
 31. Interesujący temat postu.Polska posiada wiele atrakcji turystycznych które , nie odbiegają od tych z zagranicy , wręcz przeciwnie są bardziej ciekawsze.Idealnie opisuje to cytat: "Cudze chwalicie, swego nie znacie".

  OdpowiedzUsuń
 32. Dobrze, że ktoś poruszył temat dotyczący piękna Polski. Ludzie wyjeżdżają na wakacje za granice z myślą, że nasz kraj nie ma im nic ciekawego do zaoferowania, są w błedzie. Nie zdajemy sobie z tego sprawy ile nasz kraj ma w sobie pięknych i ciekawych miejsc.

  OdpowiedzUsuń
 33. Powinniśmy być dumni, że Polska jest taka piękna i ma tak wiele ciekawych zabytków, wśród których znalazł się również nasz Zamość. Według mnie nasz kraj jest bardzo atrakcyjny turystycznie. Zwiedzałam dwukrotnie zamek w Malborku i za każdym razem mi się tam bardzo podobało.

  OdpowiedzUsuń
 34. Myślę, że Kraków zasłużył na to, aby znaleźć się na tej liście. Piękne miasto, piękna architektura i wiele ciekawych miejsc do zobaczenia. Każdy Polak powinien zwiedzić to niesamowite miejsce.

  OdpowiedzUsuń
 35. Polska to wspaniały kraj. Bogactwo zabytków, piękna historia o tym świadczą. Chciałbym w przyszłości zwiedzić wszystkie najważniejsze miasta i poznać ich historię. Myślę, że znajomość własnego kraju to podstawowa wartość, którą powinien się kierować mieszkaniec każdego kraju.

  OdpowiedzUsuń
 36. W naszym kraju jest aż tyle pięknych miast.Nie wszystkie z wyżej wymienionych zwiedziłam ale na chwilę obecną najbardziej podoba się mi Wrocław(może nie Hala Ludowa lecz inne zakątki).Często jest właśnie tak jak piszą osoby wyżej,że nie doceniamy tego co znajduje się blisko nas.Przykładowo Zamość ... piękne miasto ze wspaniałą Starówką no ale..nie każdy jednak to zauważa.Czasami żeby coś dostrzec wystarczy np.zwyczajny spacer i od razu postrzegamy coś inaczej :)

  OdpowiedzUsuń
 37. @kamil.skwaryło29 listopada 2016 13:54

  Nasz kraj ma bardzo dużo pięknych miast! W czasie ostatnich wakacji brałem udział w projekcie organizowanym przez studentów: Stanisława Szewczyka oraz Joannę Burakowską. Celem projektu było nakręcenie wszystkich miast za pomocą drona i ukazanie Polski w jak najlepszym świetle. Film wyszedł im cudownie, a jeżeli chcielibyście zobaczyć, ile włożyli w to pracy i serca, to poniżej wstawiam link. Oczywiście, Zamość też jest :)

  OdpowiedzUsuń
 38. Ciekawy temat i świetne wykonanie :)
  Dobre pierwsze wrażenie wywarły interesujące zdjęcia, a opisy tych wyjątkowych miejsc ubarwiły całokształt artykułu. Inspiruje on do poznania bliżej wymienionych miast i obiektów, o których być może nawet wcześniej nie wiedzieliśmy. Są to zabytki polskiej kultury i trzeba je znać! Niewątpliwie odwiedzę kilka z nich podczas najbliższych wyjazdów i zachęcam do tego innych czytelników bloga.

  OdpowiedzUsuń