28 kwietnia 2016

Oglądamy filmy


               

             Czy śnimy czeski sen?

Niech się spełni piękny sen.
Czy to cud? Czy to szczęście?
Może to tylko sen?
Bo jak mogą tak pięknie kwitnąć róże w pochmurny dzień?
Przez szkła różowe nie patrz.
Oto swój rozum masz, gdy życie ucieka,
to co dobre z niego bierz.

Ref. Spójrz na świat oczami dzieci,
Tyle wokół pięknych rzeczy.
Wszystko to możesz mieć,
jeśli tylko zechcesz chcieć.

Zapach łąki, pełny talerz,
forsą też się nie przejmuj wcale.
Kredyt weź i do nas pędź.
Niech się spełni piękny sen.
   (piosenka z filmu Czeski sen)

Powiecie: naiwna piosenka. Otóż, nic podobnego! Pochodzi z filmu Czeski sen i jest modelowym przykładem tego, jak działa reklama, a za jej pomocą odbywa  się manipulacja ludźmi. Czym jest manipulacja?  To forma wywierania wpływu  na osobę lub grupę w taki sposób, by nieświadomie i z własnej woli realizowała cele manipulatora.  Zacytowana reklamowa piosenka zawiera  wszystkie elementy służące perswazji  i osiągnięciu zamierzonych celów.  Wykorzystanie ludzkich marzeń o szczęściu i wygodnym życiu (sen –cud -  szczęście; życie ucieka, to co dobre z niego bierz). Obietnicę ich spełnienia (Wszystko to możesz mieć, jeśli tylko zechcesz chcieć). Dla zwiększenia szansy jest  i zaklęcie (Niech się spełni piękny sen) – włączona jest więc magiczna funkcja języka, oprócz impresywnej. Szanse spełnienia zwiększą się, jeśli człowiek im pomoże (kredyt weź, do nas pędź, spójrz oczami dziecka). Człowiekowi z kolei  się pomaga, angażując jego uwagę pytaniami retorycznymi (Czy to cud? Czy to szczęście? Może to tylko sen?  Bo jak mogą tak pięknie kwitnąć róże w pochmurny dzień?). Uwagę przyszłego nabywcy rozbudza się słownictwem pozytywnie nacechowanym (piękny sen, piękne rzeczy)  oraz  pozytywnymi skojarzeniami zmysłowymi (zapach łąki, pełny talerz,  szkła różowe). Zaaferowany człowiek nawet nie zauważy  dwojakiego znaczenia związków frazeologicznych: patrzeć na świat oczami dziecka  oraz  patrzeć przez różowe szkła. A znaczą one spojrzenie pozytywne, pełne zachwytu, ale też  - niestety – naiwne i bezkrytyczne. Wprawdzie słowa piosenki radzą: Przez szkła różowe nie patrz.//Oto swój rozum masz, ale przekorna natura człowieka i tak zrobi swoje.

Podobnych informacji na temat siły perswazji reklamy dowiedzieliśmy się w trakcie pogadanki przeprowadzonej przez pracownika Centrum Edukacji Filmowej w Wołominie w ramach cyklu „Lekcja w kinie”.  Z definicji  reklamy wynika, że  to informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów lub usług. Reklamę  tworzy się po to, aby sprzedać nowy produkt albo zwiększyć sprzedaż  już istniejącego na rynku od lat. Jest tak konstruowana, aby potencjalny klient  poczuł potrzebę kupienia promowanego towaru. Przy tym ma wzbudzać w nim pozytywne emocje. Kiedyś reklama była tworzona zgodnie z zasadą: myśleć – robić - czuć. Chodziło oto, aby klient podejmował trafną decyzję, a więc przed zakupem towaru miał się zastanowić, czy  naprawdę  go potrzebuje. W dzisiejszych czasach zasada ta zmieniła  się na: czuć –robić - myśleć. Klient pod wpływem reklam coś kupuje, a  dopiero potem analizuje, czy naprawdę jest mu to potrzebne. Reklamy nie są przeznaczone do świadomego odbioru! Mają za zadnie wzbudzić w odbiorcy chęć posiadania danej rzeczy za wszelką cenę.

Osoby zajmujące się reklamą często stosują zasadę AIDA. Jest to skrót od czterech angielskich słów. Attention – uwaga (skupienie uwagi na promowanym produkcie). Interest – zainteresowanie ( właściwościami produktu). Decision – decyzja (przekonanie klienta, że produkt jest mu potrzebny i może zaspokoić jego potrzeby, co wynika z Desire - pożądania). Action - akcja (udanie się do sklepu   i kupienie promowanego towaru).  Obecnie niektórzy dodają jeszcze jedną literę:  S Satisfaction  (satysfakcja)   - usatysfakcjonowanie klienta, co spowoduje, że znowu wybierze ten sam produkt i poleci go innym. Jeśli podczas oglądania  reklamy  człowiek ma odczucie, że chce posiadać daną rzecz za wszelką cenę,  to oznacza, że zasada AIDA została właściwie zastosowana i reklama odniosła zamierzony skutek. 
Ważną rolę w reklamie  odgrywają  kolory. Zadbali o to badacze zajmujący się psychologią barw -  ich wpływem na emocje i reakcje fizyczne człowieka.  Kolor żółty kojarzy się ze słońcem, ciepłem, radością i szczęściem. Oznacza pogodę ducha, energię, radość, optymizm. Dlatego używa się go do  promowania produktów dla dzieci, a także różnego rodzaju usług turystycznych (wycieczki, wakacje). To kolor „luzu". 
Kolor   pomarańc­zowy.   Jest połącze­niem energii czer­wieni oraz pogod­y koloru żółtego. Oznacza radość, fas­cy­nację  i deter­mi­nację., a więc  jest adresowany  szczególnie do ludzi młodych. Z kolei jako kolor pomarańc­zy sty­mu­luje apetyt, dlatego pro­mu­je  jedze­nie i pro­dukty skierowane do młodzieży. 
Kolor czerwony  kojarzy się  z   miłością,   władzą, krwią czy gniewem, więc  jest bardzo inten­sy­wny emocjon­al­nie .
Oznacza   wigor, siłę woli i energię.  To ide­alna barwa dla nagłówków typu: okazja, tylko teraz. Powinien być uży­wany jako element stymulacji  ludzi do pod­ję­cia szy­bkiej decyzji. Podobno ten kolor pobudza nasze kubki smakowe, jest wykorzystywany przez firmy związane z gastronomią, głównie z fast-foodami. 
Kolor  zielony   utożsamiany  jest  ze spokojem, naturą, nadzieją. Wpatrywanie się kilka minut w zieleń potrafi uspokoić zdenerwowanie. Jest to barwa ściśle związana z bezpieczeństwem, zdrowiem, płodnością, harmonią.W reklamie kolor zielony często używany jest przez firmy z branży medycznej, spożywczej oraz wszelkiej działalności związanej z bezpieczeństwem człowieka, w tym z ekologią. 
Kolor niebieski  kojarzy się z niebem i wodą,  a w sensie metaforycznym   ze   stabilizacją, mądrością i prawdą. Ponadto z  profesjonalizmem, kompetencją i zaufaniem. Wykorzystywany jest więc  do promowania produktów związanych z czystością, wodą, powietrzem. Ten kolor nie powinien być stosowany do promocji artykułów spożywczych, ponieważ woda gasi pragnienie i hamuje apetyt.  
Kolor czarny  w marketingu kojarzy się  z elegancją, luksusem, prestiżem, dyskrecją, przywództwem i tajemniczością. Jego zaletą jest fakt, że pasuje praktycznie do każdego rodzaju działalności, gdyż może wejść w korelację z innymi barwami bez obaw o utratę zaufania do marki. Dlatego jest często wykorzystywany przez korporacje i duże przedsiębiorstwa charakteryzujące się prestiżem i wysokim standardem.

Bardzo ważne jest też  odpowiednie hasło reklamowe. Powinno być chwytliwe  i łatwe do zapamiętania. Dlaczego? Ano dlatego, że  takie hasło powtarzane przez znaczną liczbę osób  przyczynia się do  promowania określonej marki.  Innym zabiegiem jest komplementowanie przyszłego klienta. Ten chwyt najczęściej jest stosowany w reklamach skierowanych do kobiet, które chcą  być „wyjątkowe”  i „tego warte”.  Istotne jest przemawianie do konsumenta jak do kogoś znajomego, o kogo się producent troszczy: Męczy Cię kaszel? Bolą Cię mięśnie? Masz dość?  Umberto Eco zauważył, że reklama  jest skuteczna, gdy jest przeznaczona dla nielicznych i gdy każdy znajdzie się w tym wąskim gronie wybrańców. Najpopularniejszą techniką jest stosowanie przymiotników pozytywnie wartościujących produkt, takich jak: najlepszy, jedyny, najskuteczniejszy, naturalny, najtańszy. Inną techniką manipulacji słowem w reklamie jest posługiwanie się naukowymi terminami. Często im towarzyszą wykresy, które mają utwierdzić konsumenta w przekonaniu o profesjonalizmie przekazu. W tym celu wykorzystuje się autorytet eksperta (lekarza, farmaceuty), oczywiście  granego przez aktora. Wypowiadane w szybkim tempie kwestie, uniemożliwiają odbiorcy  przeanalizowanie ich treści. To - naturalnie - tylko niektóre z technik stosowanych przez reklamę służących manipulacji ludzi. 

Po zapoznaniu się z mechanizmami reklamy zobaczyliśmy czeski film Czeski sen w reżyserii Vita Klusaka i Filipa Remunda. Zgodnie ze znaczeniem frazeologizmu „czeski sen”, reżyser przedstawił fałszywe przedsięwzięcie (hoax) na wielką skalę. Dokument   pokazuje mechanizm działania  kampanii reklamowej tytułowego supermarketu, który tak naprawdę nie istnieje. Film jest komedią, farsą, ale podszytą tragizmem. Czeski sen to wizja podatności człowieka na wszechobecną reklamę, która  go otacza  i  chociaż nie kłamie, nigdy nie mówi całej prawdy. Obrazuje wpływ stałej obecności reklam na życie człowieka:  jego  sen, pracę, naukę,  zdrowie… Coraz częściej człowiek postępuje jak marionetka, podatna na manipulację. Film pokazuje, że świat reklam nie zniknie – zostają zdjęte reklamy Czeskiego snu i natychmiast pojawiają się nowe. To smutna wizja świata konsumpcji. Na szczęście jednak film  pokazuje, że ludzie – oszukani przez reklamę – potrafią zdobyć się na dystans do samych siebie i na śmiech. Może jednak nie wszyscy śnią czeski sen?

Być może teraz może każdy z nas  bardziej świadomie spojrzy na reklamę. I zanim pobiegnie wraz z tłumem do sklepu, zdobędzie się na moment refleksji. Nie pozwoli, żeby  rozpanoszył się w nim konsument, spychając człowieczeństwo do podrzędnej roli.
 
Kinga

Grafika:
http://www.etnologia.pl/wspolny-worek/teksty/foto/czeski-sen/czeski_sen_01.jpg
http://pozaetatem.pl/wp-content/uploads/2014/12/AIDA.jpg
http://www.projektowaniegraficzne.pl/wp-content/uploads/2011/11/mcdonald-logo-kolor-zolty.jpg
http://www.projektowaniegraficzne.pl/wp-content/uploads/2011/11/pomaranczowy-kolor-orange1.jpg
http://www.projektowaniegraficzne.pl/wp-content/uploads/2011/11/kolor-zielony.jpg
http://www.projektowaniegraficzne.pl/wp-content/uploads/2011/11/kolor-czerwony-logo-coca-cola.jpg
http://www.projektowaniegraficzne.pl/wp-content/uploads/2011/11/danone-niebieski-kolor.jpg
http://www.projektowaniegraficzne.pl/wp-content/uploads/2011/11/sony-puma-ww-kolor-czarny.jpg
http://1.fwcdn.pl/po/89/11/158911/7525831.3.jpg

88 komentarzy:

 1. Bardzo często ludzie ulegają reklamom,ja staram się ich unikać "szerokim łukiem". Nigdy jeszcze nie spotkałam się z tym, że kolory reklam mają wpływ na zdobycie ufności człowieka, ale jest to bardzo dyskretny chwyt. Najbardziej przemawiające w reklamach jest to, że człowiek żyje w idealnym świecie, a nigdy tak nie będzie w prawdziwym życiu.

  OdpowiedzUsuń
 2. Bardzo się cieszę, że mogłem wziąć udział w tym wykładzie. Dowiedziałem się bardzo dużo na temat reklam i wiem, że teraz, gdy będę chciał coś kupić na pewno o moim wyborze nie zadecyduje reklama.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pamiętajmy, że 999 zł to 1000 zł, a nie 900 zł + mały kawałeczek!

   Usuń
 3. Miałam okazję uczestniczyć w tej lekcji i obejrzeć film "Czeski sen". Lekcja, która dotyczyła reklamy pokazała mi sposób w jaki działają i wpływają na ludzi. Zainteresowała mnie mapa kolorów, nie wiedziałam, że mają tak duże znaczenie. Film "Czeski sen" skłonił mnie do refleksji nad zachowaniem ludzkim. Fałszywe otwarcie hipermarketu sprawiło, że uczestnicy tego "eksperymentu" zrozumieli prawdziwe działanie reklamy, a także jaki wpływ mają na nas różnego rodzaju galerie handlowe czy markety. Spodobało mi się, że ludzie, którzy zostali oszukani potrafili wyciągnąć wnioski oraz śmiali się z zaistniałej sytuacji.

  OdpowiedzUsuń
 4. Naprawdę podobała mi się ta lekcja w kinie. Mogłam dowiedzieć się czym jest tak naprawdę reklama i jak niezauważalnie często nami manipuluje. "Czeski sen", jako film na samym początku nie wywarł na mnie wrażenia. Wykonany był za niskie koszty, przez co stracił na jakości. Jednak po kilkunastu minutach "wciągnął" mnie i do już końca oglądałam go z myślą co stanie się dalej.
  Tym co go nie widzieli, polecam by go obejrzeć, chociażby z czystej ciekawości :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Czeski sen" jest dostępny pod tym adresem: https://m.youtube.com/watch?v=beiAYvEl4lo
   Polecam wszystkim dociekliwym. Każdemu, kto chce być świadomy ogromnej manipulacji ze strony mediów i nie tylko... A kto by nie chciał? :)

   Usuń
 5. Codziennie jesteśmy narażeni na manipulacyjny wpływ reklam i z pewnością nie możemy się przed nimi obronić. Takie pogadanki jak ta podczas "lekcji w kinie" uczą nas, w jaki sposób twórcy reklam wpływają na nasze uczucia, emocje oraz tego na co powinniśmy zwracać uwagę w reklamach. Bardzo podobał mi się film "Czeski sen", który pokazał nam w jak dużym stopniu reklama wpływa na człowieka i na co gotowi są ludzie poddani jej działaniu.

  OdpowiedzUsuń
 6. Nigdy nie zastanawiałam się nad tym, że kolory, które są zastosowane w reklamach mają wielki wpływ na ich odbiór. Chwyty reklamowe polegają zazwyczaj na tym, że firma chce upodobać swój produkt przyszłemu klientowi. Często pojawiają się słowa takie jak: "Musisz to mieć!", "Wielka promocja", "Drugi produkt za połowę ceny", "Ostatnia okazja". Ludzie pod wpływem zauroczenia "niezwykłą" reklamą ulegają jej. Wiele osób kupuje niepotrzebne im produkty, a potem żałują wydanych pieniędzy.
  Słyszałam o tabletkach odchudzających, które były reklamowane w telewizji. I co się z tym wiąże? Jeden z dziennikarzy pewnego programu podjął się sprawdzenia działania tych "cud tabletek". Przeprowadził wywiad z kobietami, które występowały w reklamie i mówiły w niej, że "dzięki nim schudły". Co się okazało potem? Okazało się, że te kobiety tak naprawdę nigdy nie zażywały tych tabletek, a zdjęcia ukazane w reklamie po "metamorfozie" nie należały do nich. Dziennikarz chcąc skontaktować się z producentem tabletek nie mógł dodzwonić się pod dany numer. Po dalszym dochodzeniu okazało się, że tabletki nie są dostępne nawet w Polsce.
  Myślę, że powinniśmy być ostrożni i nie dawać się manipulować chwytom reklamowym.

  OdpowiedzUsuń
 7. Ludzie są praktycznie uzależnieni od manipulacji. Reklamy są wszędzie i każdy z nas w jakimś stopniu im ulega.

  OdpowiedzUsuń
 8. @kamil.skwarylo28 kwietnia 2016 10:01

  Lekcja w kinie według mnie była bardzo interesująca jak też sam film.Zgadzam się że codziennie jesteśmy narażeni na manipulacyjne reklamy.Dowiedziałem się na tej lekcji też że kolory wpływają na nasz apetyt i każdy kolor kojarzy się z inną branżą która się reklamuje.Nie którzy ludzie są w stanie przez dobrze zrobioną manipulacyjną reklamę kupić nawet produkt którego nie potrzebują.

  OdpowiedzUsuń
 9. Bardzo podobał mi się wykład na temat siły perswazji reklamy, miałam również okazję obejrzeć film "Czeski Sen".Wykład ten pokazał mi wiele chwytów reklamowych ,które silnie manipulują ludźmi.Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z tego jak duży wpływ na nas mają reklamy.Film "Czeski Sen" ukazał w żartobliwy sposób wielką moc reklam. Wprawił mnie w dobry nastrój,ponieważ ukazał ogromną naiwność ludzi.Nie pozwólmy wywierać reklamom wielkiego wpływu na nasze postępowanie.Po obejrzeniu tego filmu postanowiłam,że nabiorę większego dystansu do reklam.

  OdpowiedzUsuń
 10. Niestety często idziemy za tłumem biegnącym za "cudownymi" produktami..Kinga, gratuluję, bardzo ciekawy post

  OdpowiedzUsuń
 11. Dzięki wykładowi w kinie poszerzyłem swoją wiedzę na temat reklam. Lekcja była bardzo interesującą. Teraz wiem, że jest wiele czynników, które wpływają na nasze decyzje. "Czeski Sen" pokazał nam jak wielki wpływ mają na nas reklamy.

  OdpowiedzUsuń
 12. Oto kilka haseł reklamowych:

  Winiary - dobre pomysły, lepszy smak
  Era- możesz więcej
  Dziś zmienia się z Orange
  Ponieważ jesteś tego warta ( L’Oreal)
  Po prostu to zrób (Nike)
  Nie ma rzeczy niemożliwych ( Adidas)
  Pokonaj siebie ( Reebok)
  Uwolnij swoje nogi (Lee Cooper)
  Buty są nudne, noś trampki (Converse)
  Ubrania ściśle fajne (Top Secret)
  Pasta Kiwi but ożywi
  Coca-cola to jest to!
  Bądź sobą, wybierz pepsi
  Dobra do ostatniej kropli (Maxwell House)
  Wgryź się w Jabłko (Apple)

  OdpowiedzUsuń
 13. Miałam również okazję obejrzeć film "Czeski sen". Skłania do myślenia. Dzięki temu filmowi zdałam sobie sprawę jak reklama łatwo manipuluje ludźmi. A hasła na plakatach "Nie idźcie tam!" "Nie kupujcie!" itp. naprawdę działają ludziom na wyobraźnię, każdy z nas mniej lub więcej jest naiwny i ulega tym reklamom. Podczas wykładu przed filmem, zaskoczyła mnie mapa kolorów. Nie wiedziałam ze one mają tak duże znaczenie w reklamach.

  OdpowiedzUsuń
 14. Gdyby nie wykład nigdy nie spojrzałabym tak na reklamy. Użyte kolory i hasła reklamowe nigdy nie są przypadkowe. Planowane są bardzo dokładnie przez osoby, które oprócz tego, że są dobrymi grafikami są też doskonałymi psychologami znającymi ludzką naturę. Użycie danego koloru w logo firmy ma wywołać w nas konkretne emocje. To, że przy jednej reklamie czujemy spokój i balans a przy innej czujemy się radośni i pełni energii nie jest dziełem przypadku. Po udziale w wykładzie zupełnie inaczej patrzę na reklamy i dokładniej się im przyglądam.

  OdpowiedzUsuń
 15. Od manipulacji nie ma ucieczki. Każdy z nas zastanawia się, gdzie kupić taniej - po okazyjnej cenie. Ludzie podążają za tłumem. Ten film pokazał nam, jak media wpływają na nasze myślenie. Mimo tego, że technicznie był on dosyć słabej jakości, to jego przekaz był bardzo mocny.

  OdpowiedzUsuń
 16. Obejrzałem tak wiele reklam ...wszyscy obejrzeliśmy albo chociaż usłyszeliśmy.Ciężko w dzisiejszych czasach nie trafić na żadną z nich ,niektóre krzyczą do nas z daleka ,,wielka promocja" czy ,,najlepszy produkt" .Każda z nich ma za zadanie wzbudzić chęć do posiadania ,i co najgorsze - wielokrotnie się jej to udaje.

  OdpowiedzUsuń
 17. Niemal wszędzie,gdzie się tylko znajdziemy towarzyszy nam reklama.Jest on tak powszechna,iż czasami jej nie dostrzegamy.Ukazuje ludzie nieskazitelnych,wręcz idealnych,w jasnym świetle.Moim zdaniem reklama nigdy nie zniknie z obrazu telewizyjnego,gdyż emisja bloków reklamowych to czysty zysk.

  OdpowiedzUsuń
 18. Myślę,że wszyscy śnimy czeski sen,ponieważ ulegamy manipulacji, często naszą uwagę przyciągają chwytliwe slogany,jesteśmy naiwni, łatwo nas oszukać. Na każdym kroku otaczają nas reklamy,które prowokują do kupna danych produktów. Poza tym każdy nas marzy o tanich zakupach.
  Świetny post.

  OdpowiedzUsuń
 19. Po przeczytaniu tego wpisu uświadomiłem sobie ile chwytów jest stosowanych w reklamach.Niezwykłe jest to,że krótki materiał promujący dany produkt może aż tak zmanipulować ludzki umysł aby człowiek spełnił oczekiwania producenta kupując polecany artykuł.

  OdpowiedzUsuń
 20. Film był poprzedzony wykładem p.Korczyka, który bardzo mi się spodobał. Była mowa o narzędziach perswazji: kolor, muzyka, język i strona wizualna. Reklamy manipulują ludźmi. Wszyscy doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, ale nie potrafimy (a może nie chcemy) się od tego uwolnić.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Miłośnik poprawnej polszczyzny28 kwietnia 2016 13:31

   Andziu! Piszesz: "Film był poprzedzony wykładem pana Korczyka, który bardzo mi się spodobał".
   No i mam dylemat. Podobał Ci się wykład czy pan Korczyk?

   Usuń
 21. Dzięki lekcji w kinie dowiedziałam się jak powstaje reklama oraz o manipulacji którą wprowadza. Nie sądziłam że jest tak przemyślana i że kolory odgrywają tak duże znaczenie. Myślałam, że chodzi w nich bardziej o wizualny wygląd, estetykę.
  Kiedy mijamy wielką reklamę "SALE do -70%" wchodzimy bez wahania, w sklepie wszystko super, cieszymy się że tyle zaoszczędziliśmy. Po powrocie do domu, gdy naklejona cena przypadkiem odklei się od metki okazuje się, że dana rzecz kosztowała dużo mniej niż zapłaciliśmy za nią ''po promocji" Wszyscy o tym wiemy, a i tak dajemy się nabrać na chwyty reklamowe, taka nasza natura. Bardzo dobry post, gratuluję Kinga.

  OdpowiedzUsuń
 22. Lekcja w kinie bardzo mi się podobała. Od tamtej pory znam wszystkie chwyty reklamowe.

  OdpowiedzUsuń
 23. Zdarza się, że ja również ulegam manipulacji ze strony reklamodawców, często nawet nie świadomie. Dzięki "Lekcji w kinie", filmowi "Czeski sen" oraz temu postowi postaram się bardziej zwracać uwagę na to, co oglądam, słucham i kupuję. Jednakże myślę, że przed reklamą i jej wpływem nigdy nie zdołamy się obronić.

  OdpowiedzUsuń
 24. Tak,reklama to podstawowe narzędzie manipulacji, jet ona w stanie "wcisnąć" na siłę dosłownie wszystko, co tylko nadaje się do sprzedaży. Dziwne jest więc to, że tak wielu ludzi ciągle daje się na nią nabrać,pomimo tego iż wiedzą, że jest to po prostu zachęta do wykonania jakiejś określonej czynności-dokonania zakupu.

  OdpowiedzUsuń
 25. Lekcja w kinie uzmysłowiła mi, jak reklamy działają na nasz umysł. Ludzie bardzo często ulegają manipulacji i to jest nasza wada. Świetny post. Gratuluję Kinga 😘

  OdpowiedzUsuń
 26. Bardzo zaciekawił mnie wykład na temat reklamy, chętnie ponownie uczestniczyłabym w lekcji w kinie. Mam nadzieję, że po niej będę bardziej odporna na działania i chwyty marketingowe.

  OdpowiedzUsuń
 27. Nikt nie jest w stanie całkowicie oprzeć się manipulacji na jaką jesteśmy narażeni ze strony mediów. Pogadanka z cyklu "Lekcja w kinie" oraz powyższy post uświadamiają o metodach wywierania wpływu oraz zwiększają naszą czujność.

  OdpowiedzUsuń
 28. Manipulacja otacza nas ze wszystkich stron. Nie ma na nią lekarstwa, ponieważ istota ludzka zbudowana jest tak, że jej umysł jest podatny na wszystkie kolorowe rzeczy i niesamowite działanie przedmiotu... Nieosiągalne by było to zlikwidować. Wykład w kinie był bardzo ciekawy! :)

  OdpowiedzUsuń
 29. Lekcja w kinie była jedną z bardziej przydatnych i ciekawych lekcji, na których miałam okazję być. Mam nadzieję, że kiedyś będę mogła skutecznie użyć zdobytej na niej wiedzy. Ponadto przekonałam się wtedy, że od manipulacji nie można się uchronić. Dowiedziałam się o takich technikach oddziaływania na ludzką podświadomość, o których w życiu bym nie pomyślała.

  OdpowiedzUsuń
 30. Lekcje w kinie są świetne, można dzięki nim się wiele nauczyć. Temat reklamy był niezwykle ciekawy i pouczający. Dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy dotyczących reklam i manipulacji. Polecam każdemu choć raz pójść na lekcję do kina.

  OdpowiedzUsuń
 31. "Reklamy nie są przeznaczone do świadomego odbioru". Reklamujący doskonale wiedzą w jaki sposób przedstawić produkt, aby sprawiał wrażenie atrakcyjnego, wręcz niezbędnego. Kluczowa jest tu znajomość ludzkiej psychiki, wpływanie na zmysły i emocje, potem dopiero przekazywanie informacji. Dzięki lekcji w kinie dowiedziałam się wielu informacji przydatnych w codziennym życiu. Obecnie reklamy są wszędzie,są rozpowszechnione na szeroką skalę, często nawet ich nie zauważamy lub jedynie przelotnie na nie spoglądamy. Ucieczka przed nimi jest niemożliwa, jednak możliwe jest dokonywanie świadomego wyboru.

  OdpowiedzUsuń
 32. Czy wszyscy śnimy czeski sen? Po obejrzeniu tego filmu i po obserwacji z życia codziennego z całą pewnością mogę stwierdzić ,że wszyscy śnimy czeski sen.Teraz coraz więcej ludzi chodzi do sklepów aby spędzić z rodziną wolny czas a przy okazji coś zakupić. Codzienie jesteśmy narażeni na manipulacje. Film ,,Czeski sen" doskonale pokazał wpływ reklam na nas.

  OdpowiedzUsuń
 33. Reklamy są wszędzie i bardzo trudno jest je ominąć, każdy na pewno im kiedyś uległ. Nie wiedziałam, że kolory są takie ważne. Pomimo tego, że film wykonany był za niskie koszty, a jego jakość była średnia, miał ważny przekaz. Pokazał jak bardzo reklamy wpływają na nasze życie oraz jak łatwo nami manipulują.

  OdpowiedzUsuń
 34. Owszem, reklamy służą do manipulacji, ale są też sztuką. Teraz większość reklam mnie denerwuje. Mam wrażenie, jakby były tworzone bez pomyślunku. Jednak czasem trafię na jakąś "perełkę", którą oglądam z przyjemnością. Reklamy telewizyjne traktuję bardziej pod kątem merytorycznym (jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało), niż produktów, które reklamują. Nie wiem dlaczego, ale z góry jestem nastawiona przeciwko kupowaniu czegokolwiek, co zobaczyłam w reklamie, chyba że naprawdę tego potrzebuję. Może ma to związek z tym, że nie lubię wydawać pieniędzy? ;p

  OdpowiedzUsuń
 35. Po obejrzeniu filmu "Czeski sen" widzę jak ludzie są bezmyślni, dają się omamić, dla wielu zakupy z potrzeby nie istnieją, są tylko ludzkie zachcianki, które sprawiają, że człowiek chce więcej i więcej. Reklamom nigdy nie wierzyłam i wierzyć nie będę.

  OdpowiedzUsuń
 36. Świetny post. Miałam okazję obejrzeć ten film. Pokazał on jak można manipulować ludźmi.Moim zdaniem społeczeństwo nie jest w pełni świadome co do właściwego sposobu odbierania reklam.
  Każdy z nas napewno poddał się kiedyś reklamie.

  OdpowiedzUsuń
 37. Bardzo ciekawy i przydatny post. Podsumowuje lekcję w kinie, dzięki czemu lepiej ją zapamiętam i mam nadzieje, że będę mniej podatny na działanie reklam.

  OdpowiedzUsuń
 38. Niestety, nie udało mi się uczestniczyć w lekcji organizowanej w kinie. Reklamy są głównie po to, aby zmanipulować człowieka. Przykre, że coraz częściej ludzie dają się "złapać" na tanie chwyty marketingowe :/.

  OdpowiedzUsuń
 39. Wykład był naprawdę profesjonalny. Nie było to męczące i z ciekawością słuchałam :) spojrzałam na reklamę z innej perspektywy. Przyznam, że miałam momenty gdy oglądając reklamę poszłam do sklepu kupić daną rzecz, a później żałowałam. Teraz chociaż trochę został mi przybliżony ten trik reklamowy i będę podchodzić do tego z dystansem. Polecam obejrzeć film na YouTube :)

  OdpowiedzUsuń
 40. Na wykładzie najbardziej zapamiętaną przeze mnie częścią była wzruszająca reklama, która dotyczyła ryżu. Pokazała ona, jak można zmanipulować ludzi. Gdybym miała zareklamować ryż, napewno nie zrobiłabym tego w taki sposób. Moim zdaniem zbędne było wstawienie tej emocjonalnej historii dla produktu spożywczego.
  Spotkanie było bardzo wartościowe. Uświadomiło mi jakie znaczenie mają reklamy i jak wpływają one na ludzi, nawet nieświadomie.

  OdpowiedzUsuń
 41. Bardzo interesujący post. Wiele rzeczy zapamiętałem z tego właśnie wykładu, który mogliśmy wysłuchać, a także z filmu, który mogliśmy obejrzeć, ale warto było przypomnieć sobie te informacje.

  OdpowiedzUsuń
 42. Bardzo ciekawy post. Nie wiedziałem, że kolory mają aż tak duże znaczenie. Dzięki lekcji w kinie dowiedziałem się wielu interesujących rzeczy na temat reklam.

  OdpowiedzUsuń
 43. Patrząc na nakład finansowy oraz obsadę reżyserską w filmie, bardzo dobra produkcja. Pokazuje nam potęgę reklamy, której często nie jesteśmy świadomi. Bardzo ciekawy post!

  OdpowiedzUsuń
 44. Byłem na tej lekcji i muszę przyznać, że była ciekawa. Natomiast film zaskoczył mnie bardzo pozytywnie, gdyż nie spodziewałem się, że zobaczymy aż tak ciekawy.

  OdpowiedzUsuń
 45. Często nie mamy świadomości o manipulacji, którą stosują reklamy, a ludzie jej łatwo ulegają. Ma to wpływ na decyzje podejmowane podczas zakupów. Wydaje nam się, że to, co kupujemy jest nam potrzebne. W rzeczywistości może być całkiem inaczej. Warto dowiedzieć się więcej o sposobie działania reklam.

  OdpowiedzUsuń
 46. Bardzo interesujący post. Społeczeństwo popadło w konsumpcjonizm i nieliczni potrafią sobie odmówić zbędnej rzeczy. Myślę, że każdy z nas chociaż raz w swoim życiu śnił czeski sen. Przeżył coś co na pozór początkowo wydawało się czymś wyjątkowym a w rzeczywistości było to coś fałszywego. Jesteśmy tylko ludźmi i każdy z nas popełnia takie błędy , ważne by wyciągać z nich wnioski i nie powtórzyć ich ponownie.

  OdpowiedzUsuń
 47. Myślę, że każdy z nas uległ kiedyś manipulacji. Często nie bylismy nawet świadomi jej obecności. Film ,,Czeski sen'' pokazał jak łatwo jest ,,nabrać'' ogromną część społeczeństwa, jak wielki wplyw ma na ludzi reklama, jak przewrotni potrafimy być. Mam wrażenie, że wychodząc z sali kinowej dużo osób próbowało wyobrazic sobie siebie w takiej sytuacji. Jak zachowalibyśmy się, widząc tajemnicze plakaty ,,Nie idź tam'', ,,Nie kupuj''? Ja stwierdziłam wtedy, że (niestety) zwróciłoby to moją uwagę i zaciekawiłby mnie taki hipermarket. Na koniec warto chyba przypomnieć słowa pana Korczyka, który mówił, że kiedyś wystarczyło ludzi poinformować o możliwości kupna pewnych produktów, dziś trzeba pobudzić nasze zmysły, sprawić, zebysmy poczuli potrzebę posiadania czegoś za wszelką cenę. Wynika to oczywiście z ogromnej konkurencji, ale też pokazuje w jakim stopniu jesteśmy poddawani manipulacji.

  OdpowiedzUsuń
 48. Wielkie oszustwo, upokarzająca lekcja, świetny dowcip… Film dokumentalny „Czeski sen” jest zagadką, jeśli chodzi o intencje twórców. Jednak wnioski po jego oglądnięciu są dosyć oczywiste.
  Po lekcji w kinie, miałam większą świadomość,jak wiele manipulacji czeka na nas w otaczającym nas świecie.
  Na pewno wezmę pod uwagę ten wykład przy jakimś spontanicznym zakupie i zastanowię się kilka razy nim zapłacę za coś, co nie jest mi potrzebne.

  OdpowiedzUsuń
 49. Film na pewno warty obejrzenia. Potrzebne nam takie dzieła, bowiem łatwo zagubić się w dzisiejszym innowacyjnym świecie, pełnym pozornej idealności i najlepszych produktów, które mogą okazać się tylko komercyjnymi tandetami... Post bardzo pouczający, manipulacja jest wszędzie i czasem trudno ją rozpoznać. Kto by pomyślał, że sam kolor logo tak bardzo wpływa na podejmowanie decyzji w sprawie kupna danego przedmiotu.
  Pozdrawiam serdecznie i życzę rozwagi, aby być ostrożniejszym i nie wierzyć w pierwsze obiecane słowo, bo efektem tego może być rozczarowanie i smutek.

  OdpowiedzUsuń
 50. Świetny post. Bardzo podobał mi się wykład dotyczący reklamy, teraz inaczej je postrzegam.

  OdpowiedzUsuń
 51. każdy z nas ulega manipulacji reklamowej nie zdając sobie z tego sprawy. lekcja w kinie którą odbyliśmy będzie dla nas lekcja na całe życie. myślę, że gdyby eksperyment odbył się w naszym otoczeniu zachowalibyśmy się tak samo lub podobnie jak ludzie na filmie. swoją drogą mógłby to być ciekawy eksperyment i fajne doświadczenie.
  na temat reklamy polecam także film Pauliny Mikuły z kanału "Mówiąc Inaczej"
  https://www.youtube.com/watch?v=Ku6JVkLKXsA

  OdpowiedzUsuń
 52. Każdy, kto obejrzał ten film, na pewno zastanowił się, czy na co dzień nie ulega marketingowej sile perswazji, stosowanej w reklamach. Miejmy nadzieję, że zrozumiał ich niebezpieczeństwo i zdał sobie sprawę, że kupowanie reklamowanych produktów, których często nie potrzebujemy, jest wynikiem stosowanej manipulacji. Niestety to my padamy jej ofiarą. A przecież nikt nie chce być sterowanym przez kogoś innego. Film "Czeski sen" jest doskonałym tego przykładem. Mimo że ludzie wiedzieli, że zostali oszukani, to nie zrozumieli celu budowy fikcyjnego hipermarketu. Po chwilowym przebudzeniu, pełnym zdenerwowania, powrócili do dawnej rzeczywistości, dyrygowanej przez świat reklam.

  OdpowiedzUsuń
 53. Bardzo podobał mi się wykład dotyczący reklamy, na którym byliśmy w kinie 19 kwietnia. Ten post pomógł mi jeszcze uzupełnić wiedzę oraz notatkę w zeszycie. :)

  OdpowiedzUsuń
 54. (i)piotrek151 maja 2016 06:29

  Wykład dotyczący marketingu pomógł w zrozumieniu mechanizmu działania reklamy, a ,,Czeski Sen" ukazał ogromną siłę reklamy. Warsztaty bardzo mi się podobały, czekam na kolejne :D

  OdpowiedzUsuń
 55. Wykład dotyczący reklamy, na którym byliśmy w kinie sprawił, że na każdą reklame patrzę teraz inaczej. Post przydatny, pomaga w utrwaleniu wiedzy zdobytej na wykładzie. :)

  OdpowiedzUsuń
 56. (i)mefistosedes1 maja 2016 22:35

  Bardzo ciekawy post.

  OdpowiedzUsuń
 57. Wykład, w którym uczestniczyłem przed filmem, spowodował że moja wiedza na temat reklam jest dużo większa, a oglądając blok reklamowy analizuję osobno każdą z reklam.

  OdpowiedzUsuń
 58. Z pewnością po Twoim poście Kingo, każdy spojrzy na reklamy i produkty- które kuszą kolorem- inaczej. Czytałam post z niedowierzaniem,że producent potrafi posunąć się aż do manipulacji, by sprzedać swój produkt.Robią z konsumentów maszyny, które zachowują się tak jak nam powiedzą.A to wszystko po co?! Tylko po to, by zarobić.Post świetny, uświadomiłaś-mam nadzieję, że nie tylko- mi, ale też innym mechanizm reklam i manipulacji.

  OdpowiedzUsuń
 59. (i)Marcelina3 maja 2016 11:46

  Wykład bardzo mi się podobał. Dzięki zdobytej wiedzy patrzę na reklamy zupełnie inaczej i staram się nie ulegać ich manipulacji. Uważam że takie lekcje są bardzo potrzebne i czekam na kolejne. Świetny post :).

  OdpowiedzUsuń
 60. Obejrzałem ten film i muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. To niesamowite,
  że udało im się przyciągnąć do "sklepu" tyle ludzi, hasłami reklamowymi typu
  "Nie przychodźcie", "Nie kupujcie".

  OdpowiedzUsuń
 61. Będąc na lekcji w kinie, uświadomiłam sobie jak łatwomyślnie podejmujemy decyzje. Czasem jest to aż zabawne. Reklamy kreują nasze potrzeby i przejmują kontrolę nad naszym życiem, ponieważ to one dokonują wyboru chociażby jakiegoś produktu, za nas. Myślę, że wszystkim podobała się ta lekcja, której podsumowaniem był film, ukazujący łakomstwo ludzi.
  Post przyda mi się do sporządzenia notatki na język polski! :D

  OdpowiedzUsuń
 62. Lekcja w kinie była bardzo pouczająca. Nauczyłam się patrzeć na reklamy w inny sposób. Wiem też, że twórcy reklam mogą twierdzić, że my- widzowie, jednostki jak i społeczeństwo konsumpcjonistyczne- jesteśmy bezmyślni. Reklamodawcy są tak inteligentni, że nawet w najprostszy sposób mogą nam "wcisnąć" coś, co nie jest nam wcale potrzebne. A kolory? To dopiero ciekawostka. Lecz najbardziej ciekawi mnie to, że gdy oddajemy się manipulacjom, to gdzie wtedy jest nasz rozum?

  OdpowiedzUsuń
 63. Bardzo przydatny post. Pozwolił mi lepiej utrwalić sobie wiedzę zdobytą na wykładzie :)

  OdpowiedzUsuń
 64. Wykład poprzedzający film "Czeski sen" był bardzo interesujący. Podobały mi się słowa prowadzącego poparte przykładami z filmu i reklamy.

  OdpowiedzUsuń
 65. Zawsze mnie zastanawiała praca ludzi, którzy wymyślają chwytliwe hasła reklamowe i slogany. Na pewno potrzebują pomocy psychologów i muszą być obeznani świecie handlu. W pewnym sensie podziwiam ich za tę przebiegłość. Pomyślcie sami, ile zachodu ich to musi kosztować, by takie czy inne hasło podziałało na niemal każdego konsumenta. To ciekawe.

  OdpowiedzUsuń
 66. #olamazurek3218 maja 2016 10:38

  Film bardzo mi się spodobał, pokazał jak bardzo ludzie są poddawani manipulacji i jak na nią reagują. Wiadomo, że od tego się nie ucieknie, bo manipulują nami wszędzie, ale ja staram się używać zdrowego rozsądku i wyłapywać ,,haczyki", na jakie chcą nas złapać.

  OdpowiedzUsuń
 67. (i)Janusz Kołyn-Majk8 maja 2016 12:21

  Tak naprawdę takich sztuczek manipulacyjnych stosowanych w reklamach albo gdziekolwiek się spojrzy można było się domyślać. I trzeba nazywać rzeczy po imieniu- twórcy reklam traktują nas jak stado bezmyślnie podążające za czymś, co jest głośne i jaskrawe. W świecie marketingu wszystko jest przemyślane, nawet ułożenie bułek w supermarkecie. A my temu wszystkiemu dajemy się wykorzystywać

  OdpowiedzUsuń
 68. Za każdym razem, gdy myślę o reklamach i tym jak na nas wpływają jestem tym bardzo zaniepokojona. To, jak potężny jest cały przemysł związany z reklamą jest dość przerażające. W filmie „Czeski sen” mogliśmy zobaczyć ilu ludzi pracuje nad reklamą i jak one powstają. Byłam nieco zdziwiona, gdy zobaczyłam metodę sprawdzania jak ludzie postrzegają reklamy, poprzez ruchy gałek ocznych i czas w którym skupiony jest wzrok na poszczególnych elementach. Analiza tych badań pozwala stwierdzić co należy poprawić. Film powstał w roku 2004 i już wtedy reklama miała taką potęgę oraz taki wpływ na ludzi. Może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale obecnie reklama wywiera na nas jeszcze większy wpływ. Większość ludzi twierdząca, że nie ulega manipulacjom reklamowym jest w błędzie. Aby to sprawdzić wystarczy zajrzeć na przykład do kuchni i policzyć ile produktów ma na swoim opakowaniu logo, które jest powszechnie znane i reklamowane w telewizji, internecie itp. Wydaje mi się, że od reklam nie ma ucieczki. Jest to część naszego życia i jest już tak bardzo utrwalona, że musimy z nią po prostu żyć. Wizja świata bez reklam jest kusząca, ale nierealna.

  OdpowiedzUsuń
 69. Lekcja w kinie bardzo mnie zainteresowała, mimo że miałam obawy iż będzie nieciekawa i nudząca. A jednak.. Na mnie reklamy nie wywierają żadnego wpływu. Mimo iż mało oglądam telewizję to na internecie również jest ich mnóstwo. Mimo wszystko z wykładu i z filmu dowiedziałam się na prawdę wielu ciekawych informacji o tym jaki wpływ ma na człowieka właśnie taka niby zwykła reklama.

  OdpowiedzUsuń
 70. [i]Haranoi178 maja 2016 22:17

  Według mnie ludzie z korporacji powinni przestać wykorzystywać "lekarzy/doktorów" w swoich reklamach.
  Ps: Przy kolorze czerwonym powtórzył się tekst.

  OdpowiedzUsuń
 71. Bardzo podobał mi się film pokazał i cała lekcja w kinie. Dowiedziałam się jak wygląda reklamą, czym różnią się poszczególne reklamy od siebie, a także jaki wpływ ma na ludzi reklama na przykładzie hipermarketu "Czeski sen" wystarczyło trochę plakatów, ulotek, reklam i audycja w radiu i przyszła masa ludzi na otwarcie fikcyjnego hipermarketu. Po tym filmie i wykładzie będę bardziej zwracać uwage na reklamy.

  OdpowiedzUsuń
 72. [i]Nie_Napisałem_Komentarza10 maja 2016 09:37

  "Czeski Sen" uświadamia, że ludzie nie zawsze powinni wierzyć reklamom.
  Ludzie tylko czekają na innych, bardziej naiwnych, ponieważ bardzo łatwo ich oszukać i zdobyć ich pieniądze.

  OdpowiedzUsuń
 73. W każdym człowieku znajduje się pewna myśl, która podpowiada, że jeżeli ludzie dowiedzą się z reklam o otwarciu nowego sklepu to od razu wmawiają sobie,że muszą tam iść. Przyciąga ich gama produktów, piękny wygląd i przede wszystkim cena. Jeżeli na rynek wchodzi nowy sklep wszystkim kojarzy się to z przecenami i darmowymi próbkami. W większości przypadków przecena polega na zbyt dużej cenie za dany produkt, a następnie zredukowanie jej by kogokolwiek zachęcić do kupna danego przedmiotu. Te obniżki stosowane są głównie w dużych firmach z ubraniami po upływie na nie sezonu.

  OdpowiedzUsuń
 74. Reklamy potrafią być naprawdę przekonujące, co potwierdza fakt, że w ankiecie przeprowadzonej po ujawnieniu prawdy 18% badanych wciąż wierzyło w istnienie supermarketu Czeski sen. Film naprawdę warty obejrzenia.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dodatkowo film porusza bardzo ważny temat jak łatwo można manipulować drugą osobą. Jak wiele informacji można przyjmować bezmyślnie i bezkrytycznie. Na pewno Ci, którzy obejrzeli film zmienią sposób patrzenia na reklamy.

   Usuń
 75. Często jest tak, że idziemy do sklepu tylko po cytryny, a do kasy podchodzimy z pełnym koszykiem... Tu okazja cenowa, tam inny produkt w niepowtarzalnej promocji... To zatrważające jak duży wpływ mają na nas nagłówki i hasła w sklepach. Dlatego warto pamiętać, że promocje będą zawsze i warto kupić tylko to co jest nam potrzebne i niezbędne.

  OdpowiedzUsuń
 76. +poprostukacper29 maja 2016 06:27

  Piosenka z filmu nie jest niezwykła, jednak "wpada w ucho". Uważam, że reklama "Czeskiego snu" jest niesamowita, bo jak można z takim sukcesem zareklamować nieistniejącą rzecz ?

  OdpowiedzUsuń
 77. +niezapowiedziana29 maja 2016 11:40

  Obejrzałam film pt. "Czeski sen" i nawet nie zdawałam sobie sprawy jak bardzo reklamy manipulują ludźmi. Na pewno będę bardziej zwracała uwagę na nie i ich przekaz. Może dzięki poznaniu technik manipulacyjnych ludzie będą bardziej roztropni podczas zakupów.

  OdpowiedzUsuń
 78. +McKonduktor30 maja 2016 09:01

  Oczywiście, reklamy nie zawsze podają całą prawdę, słabego człowieka mogą zmusić do kupna zbędnej mu rzeczy, ale gdyby się na nie obrazić, gdyby z nich zrezygnować lub całkowicie je zdelegalizować jako "narzędzia masowego odczłowieczania", to jak dokonywalibyśmy wyboru między produktami, o których istnieniu nawet byśmy nie wiedzieli? Nie wszystkie są nam przecież niepotrzebne. Czy ktoś zawodowo zajmował by się "testowaniem wszystkiego"? Reklama przy obecnym zalewie dóbr wszelkiego rodzaju jest coraz częściej niemalże wyłącznie nieszkodliwą informacją o istnieniu jakiegoś produktu czy marki. Zadajmy sobie dwa pytania: wolimy "bezpośredni" kontakt z producentem poprzez (jaką by ona nie była) reklamę, czy informacje i prywatne opinie od jakiegoś rodzaju pośrednika (a może nie ufać nikomu i kupować w ciemno?)? I czy "manipulacja" poprzez reklamy, promocje i gratisy to jakiś wielki spisek złych korporacji mający na celu zniewolenie ludzkosci, czy może to właśnie my nie jesteśmy zdolni do realnej oceny naszych własnych potrzeb, a dodatkowo w szkole spaliśmy na matematyce?

  OdpowiedzUsuń
 79. Reklamy są w pewnym sensie wyrafinowaną formą oszustwa.Produkty są ukazywane w samych superlatywach.Zaś ich wady lub złe skutki użytkowania są pomijane.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie do końca się z Tobą zgodzę. Owszem w reklamach występują różne formy manipulacji , jednak nie zapominajmy że celem reklamy jest zachęcenie konsumenta do zakupu produktu. Jednakże wszelakie formy oszustwa są nieuczciwe.

   Usuń
 80. Reklamy same w sobie nie są złe. Szokuje mnie jednak sposób w jaki ludzie dają się im manipulować. Dzisiejsza świadomość jest o wiele większa niż wcześniej. O tym, że reklamowane przedmioty często odbiegają od rzeczywistości mówi się ciągle, poznajemy też techniki manipulacji, więc zadziwiające jest jak ludzie wciąż są bezkrytyczni wobec reklam i wierzą w każde słowo.

  OdpowiedzUsuń
 81. Niesamowite jak na pozór zwykłe kolory mogą tak oddziaływać na umysł przeciętnego konsumenta. Nie zdawałem sobie sprawy z tego ,że każdy z nich może mieć na celu wywarcie konkretnego uczucia i podświadome skłonienie ludzi do kupna przedmiotu nad zakupem ,którego wcześniej by się nie rozmyślali.

  OdpowiedzUsuń
 82. W dzisiejszym świecie trudno się nam uchronić przed kontaktem z reklamą. Nie sądzę jednak, że ludzie są na nie aż tak podatni i nie przyjmują bezkrytycznie każdej informacji, którymi rzuca w Nas ładna pani z telewizora. Mam wrażenie, że w erze ogólnej cyfryzacji w ludziach wykształcił się swoisty mechanizm nie zwracania uwagi na treść reklamy. Jednak przy tym wszystkim sam produkt zapada nam w pamięć, a my wolimy kupić artykuły ze znanego źródła, a więc reklama tak czy siak spełnia swoje zadanie. Odnośnie "Czeskiego snu" - nie jestem przekonany czy jest to klasyczny przykład ślepego konsumpcjonizmu, ponieważ na chłopski rozum - jaki może mieć ktoś interes w reklamowaniu czegoś, co nie istnieje? - zetem pewnie to istnieje. Wyrzucanie pieniędzy na "jakaś reklame" wydaje się conajmniej bezsensowne z punktu widzenia nieświadomego całej sytuacji konsumenta.

  OdpowiedzUsuń
 83. W dzisiejszym świecie reklama jest podstawą marketingu, która przedstawia nam dany produkt i zachęca nas do jego kupna. Często zamiast zastanowić się, czy na pewno potrzebujemy jakiegoś produktu, kupujemy go i zdarza się, że żałujemy wyboru pod wpłlywem chwili. Pamiętajmy o zastanowieniu się przed wejściem do sklepu (po co tu przyszliśmy?) lub możemy wcześniej sporządzić listę produktów, które chcemy kupić.

  OdpowiedzUsuń