24 września 2015

Przeczytane, przemyślane, skomentowane

         
               Czy znasz Platona?Wszystko, co piękne,  
jest  naprawdę  trudne. 
(Platon)

Każdy  zapewne zetknął  się na lekcjach języka polskiego  z poglądami Platona, który naprawdę nazywał się Aristokles. Przydomek zyskał ze względu  na szerokie ramiona (gr. platys – szeroki).  Był uczniem Sokratesa, wielkim filozofem   i nauczycielem greckim, założycielem szkoły filozoficznej, zwanej Akademią. Uczniowie Platona traktowali go jak półboga. Co roku świętowali rocznicę jego narodzin i śmierci, chwaląc w hymnie dzień, w którym bogowie dali ludziom Platona. Antyk nie od razu  docenił filozofa, dopiero u schyłku  epoki został uznany za najwybitniejszego myśliciela. Jego poglądy wpłynęły na filozofię chrześcijańską oraz  na filozofię odrodzenia, a także przeniknęły do potocznej świadomości,  stając się ważnym składnikiem kultury i cywilizacji. Platonizm miał wpływ na filozofię, teologię, naukę, sztuki piękne i literaturę.

Czym jest platonizm? To nurt filozofii i kultury europejskiej, który traktuje nasz świat jako namiastkę jakiejś doskonalszej i pełniejszej rzeczywistości. Nurt, który nakazuje zmierzać do tej rzeczywistości – w wymiarze poznawczym, moralnym lub religijnym. Platon – jako twórca idealizmu obiektywnego – głosił, że rzeczywistość jest w swej istocie czymś duchowym, a nie materialnym. Ów byt duchowy istnieje poza człowiekiem i niezależnie od jego świadomości.

Polemiczne nawiązanie do idealizmu Platona widzimy w opowiadaniach dwudziestowiecznego twórcy - Tadeusza Borowskiego. Pisarz  boleśnie doświadczony pobytem w Auschwitz, stwierdzał: Pamiętasz, jak lubiłem Platona. Dziś wiem, że kłamał. Bo w rzeczach ziemskich nie odbija się ideał, lecz leży ciężka praca, krwawa praca człowieka. (…) Nie ma piękna, jeśli w nim leży krzywda człowieka.

Parodystycznym z kolei ujęciem myśli Platona jest utwór Wisławy Szymborskiej Platon, czyli dlaczego. Punktem wyjścia w tym humorystycznym wierszu jest pytanie, dlaczego platoński Byt Idealny, wieczny i niezmienny, wszedł w związki z materią, pozwolił się jej zreformować:  Mógł przecież trwać i trwać bez końca,/ociosany z ciemności, wykuty z jasności,/w swoich sennych nad światem ogrodach./Czemu, u licha, zaczął szukać wrażeń/w złym towarzystwie materii?

Platon prawdopodobnie jako pierwszy użył pojęcia Deus ridens (Bóg śmiejący się). Przedstawił bogów jako istoty  zabawiające  się losami ludzi – marionetek, odgrywających swoje role na scenie życia. Każdy człowiek  jest więc dla bogów jedynie igraszką, stale obserwowaną i ośmieszaną.

Znany  z  filozofii platońskiej topos bóstwa śmiejącego się z ludzkich poczynań wykorzystuje  Jan Kochanowski we  fraszce  O żywocie ludzkim II. Podobnie jest  we fraszce Człowiek Boże igrzysko: Nie rzekł jako żyw żaden więtszej prawdy z wieka,/Jako kto nazwał bożym igrzyskiem człowieka./ Bo co kiedy tak mądrze człowiek począł sobie,/ Żeby się Bóg nie musiał jego śmiać osobie?/ On, Boga nie widziawszy, taką dumę w głowie/ Uprządł sobie, że Bogu podobnym się zowie./ On miłością samego siebie zaślepiony,/  Rozumie, że dla niego świat jest postawiony;/On pierwej był, niżli był; on, chocia nie będzie,/Przedsię będzie; próżno to, błaznów pełno wszędzie.
Wszyscy też z pewnością mieli okazję zapoznać się z pojęciem jaskinia Platona. Opowieść  o niej znajduje się w Państwie, w księdze VII. W podziemnej grocie żyją ludzie, którym przykuto nogi i szyje tak, że nie mogą wyjść ani zobaczyć,  co się dzieje poza nimi. Wejście do jaskini jest otwarte i wpada przez nie światło,  na ścianach pojawiają się cienie, słychać odgłosy rzeczy znajdujących się na zewnątrz. Uwięzieni ludzie nie wiedzą nic o świecie zewnętrznym, dlatego cienie i odgłosy  traktują jak właściwe rzeczy. Gdy wyjdą z jaskini, są oślepieni blaskiem słońca i nie mogą uwierzyć, że znajdują się  w prawdziwym świecie. Dopiero po pewnym czasie, gdy się oswoją, odkrywają nieporównywalną wartość świata poza jaskinią ze światem w jaskini. Nie potrafią jednak o tym przekonać ludzi  w kajdanach, którzy  tam zostali.

Jak rozumieć opowieść o ludziach w jaskini?  Po pierwsze: istnieją dwie rzeczywistości (sfery) -  przedmiotów fizycznych, wśród których żyjemy, oraz  przedmiotów idealnych, które są poza naszym bezpośrednim zasięgiem. Przedmioty fizyczne są jak cienie przedmiotów idealnych lub jak niedoskonałe ucieleśnienie ich doskonałych wzorców. Inne tłumaczenie: jaskinia Platona to symbol znikomości wiedzy ludzkiej oraz mizernych perspektyw poznania.

Co oznacza wychodzenie z jaskini?  To proces przeobrażenia naszego poznania i sposobu myślenia: odejście  od powierzchownego, zmysłowego doświadczenia do głębokiej rzeczywistości idei. Oznacza też przemianę całego życia. Oczyszczenie z przyziemnych miraży  i doczesnych celów oraz  zwrócenie się ku wartościom najwyższym, których symbolem jest słońce oślepiające człowieka po opuszczeniu przez niego jaskini.

Mit jaskini opisuje również takie procesy ludzkiego życia jak: tracenie złudzeń, odkrywanie właściwej prawdy o sobie, wysiłek przemiany życia, porzucanie fałszu na rzecz prawdy.  Platoński mit może także obrazować  nawrócenie religijne. Jego odczytanie może być różnorakie, w zależności od naszego doświadczenia życiowego i kulturowego.  Tak czy owak według Platona  proces wyzwalania z kajdan nie jest łatwy. Towarzyszy mu bowiem cierpienie i poznawczy dysonans – pisze filozof Jacek Wojtysiak.

Niełatwo pojąć idee filozofów, trudno też czasami się z nimi zgodzić. To jednak nie zwalnia kulturalnego człowieka z  powinności choćby częściowego ich poznawania. 

Asper

Grafika:
http://www.starozytnosc.info/platon.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-x0RWBJNICGo/VgB3jyuAC5I/AAAAAAAAEqE/pWYCtEO0W4Q/s1600/Bez%25C2%25A0tytu%25C5%2582uplaton2.png

107 komentarzy:

 1. Filozofia jest bardzo trudną dziedziną nauki, ale odpowiada na wiele pytań. Starożytni filozofowie mieli bardzo duży wpływ na to jak teraz nasz świat wygląda i jak jestesmy ukształtowani.

  OdpowiedzUsuń
 2. Bardzo ciekawy post. Myślę, że każdy powinien znać najważniejszych filozofów oraz ich idee.
  Platon był najwybitniejszym i najsłynniejszym uczniem Sokratesa.
  Opowiadania głoszą, że pewnego razu Sokratesowi przyśniło się, że trzymał na swoich kolanach młodego łabędzia, któremu momentalnie wyrosły skrzydła i który z cudownym śpiewem wzbił się w powietrze. Następnego dnia uczony poznał Platona, którego porównał do ptaka ze snu.

  OdpowiedzUsuń
 3. Bardzo wartościowy post, który ma na celu wyciągnięcie nas z jaskini Platona. Uczy i poszerza horyzonty, którymi postrzegamy świat. Platon ingerował nie tylko w filozofię, ale również w matematykę i muzykę. Głosił też prawdy, które idealnie obrazują jak wygląda rządzenie i tu przytoczę cytat, który ilustruję obecną sytuację polityczną w wielu krajach:
  "A jeżeli się do rządów zabiorą ludzie ubodzy i jeśli łaknący dóbr osobistych dorwą się do dobra publicznego, aby je rozdrapywać dla siebie, wtedy nie ma sposobu. Zaczną się walki o władzę i taka wojna domowa wewnątrz państwa zgubi i samych walczących i zgubi resztę państwa."
  Warto zastanowić się nad głębszym sensem tez Platona i wcielać je po części w życie.

  OdpowiedzUsuń
 4. Platon sformułował ideę traktowania muzyki jako środka dyscyplinującego emocjonalnie i służącego podtrzymywaniu więzi społecznych i z tego powodu kontrolowanego przez państwo.

  OdpowiedzUsuń
 5. Uwielbiam filozofię, słyszałam kiedyś jej porównanie do bycia małym dzieckiem nieustannie pytającym "dlaczego?", zresztą już sama jej nazwa mówi, że jest ona "umiłowaniem mądrości". Zdecydowanie wolę poznawać poglądy myślicieli bliższych współczesności, np. Nietzschego, jednak fascynuje mnie jaskinia Platona, choć nie do końca się z nią zgadzam. Świetny post, mam nadzieję, że na naszym blogu będzie więcej o filozofii.

  OdpowiedzUsuń
 6. Z mądrości Platona: "Bo dobrze i pięknie zrobiona rzecz dobrą się staje; niedobrze zrobiona jest złą. Tak więc i kochanie, i Eros nie każdy jest piękny i uwielbienia wart, lecz ten tylko, co piękny rozpłomienia żar."
  Piękne i prawdziwe

  OdpowiedzUsuń
 7. Kolejny post, który przekazał mi wspaniałą dawkę wiedzy. Dodam jeszcze pewną ciekawostkę, której dowiedziałam się z innego źródła. Platon pewnego razu prawie pożegnał się z życiem, a to dlatego, że "zbyt mocno forsował swoje absurdalne pomysły" jako doradca króla Dionizosa, na całe szczęście z presji wybawili go przyjaciele.

  OdpowiedzUsuń
 8. Świetny post dzięki któremu dokładniej poznałam znaczenie opowieści o ludziach w jaskini. Znalazłam informację, że Platon był nauczycielem gimnastyki i zdobywał osiągnięcia na igrzyskach. Interesował się również malarstwem, poezją i muzyką. Założył i przez 42 lata kierował szkołą, nad której wejściem było napisane, że niewykształceni w matematyce nie mają tam wstępu.

  OdpowiedzUsuń
 9. Bardzo ciekawy post, który skłania do wielu przemyśleń. Czytając go, uświadomiłam sobie, że nieustannie musimy wychodzić z jaskini Platona. Dzisiejszy świat jest bardzo dynamiczny i zmienny. Jeśli chcemy z nim nadążyć powinniśmy interesować się bieżącymi wydarzeniami, ciągle pogłębiać swoją wiedzę, być wszechstronni. Musimy nieustannie poszerzać swoje perspektywy i odkrywać świat na nowo.

  OdpowiedzUsuń
 10. Ciekawy post, dzięki któremu możemy poznać kilka ciekawostek, np. skąd wziął się przydomek Platona. Myślę, że każdy powinien go przeczytać, ponieważ Platon jest znanym filozofem.
  Tak jak wspomniano w tekście, jego osoba jest źródłem inspiracji dla wielu artystów.
  Co ciekawe; działalność Platona pozostawiła również ślad w matematyce. Przykładem są 'konstrukcje platońskie'.

  OdpowiedzUsuń
 11. Przydomek Platon nadany ze względu na szerokie ramiona ... ciekawie. Interesujący post, który na pewno przyda się na lekcje dotyczące mitologii, ponieważ dowiadujemy się jakie idee posiadał owy Grek oraz jak interpretował otaczający go świat.

  OdpowiedzUsuń
 12. Bardzo interesujący post. Każdy człowiek "rozumny" powinien wiedzieć przynajmniej podstawy poglądów filozofów. Post ten przyda mi się przy naucę do sprawdzianu, za co bardzo dziękuję. Czekam na kolejny wpis :)

  OdpowiedzUsuń
 13. Platon był idealistą oraz twórcą 1. utopii, czyli wizji idealnego państwa. Również głosił, że każda rzecz ma swoją duchową naturę, a inne wartości, takie jak: piękno, sprawiedliwość,dobro czy świat idei istnieją odrębnie od rzeczy.
  Można powiedzieć, że każdy z nas uczestniczył lub będzie uczestniczył w procesie wychodzenia z jaskiń. Poglądy Platona mogą w pewnym sensie się do tego przyczynić. Moim zdaniem warto zagłębiać się w myśli filozofów, aby nie tkwić w jaskini Platona.

  OdpowiedzUsuń
 14. Rzetelnie napisany post o jednym z najwybitniejszych filozofów wszech czasów. Mnie najbardziej usatysfakcjonowało, że autor dodał ostatnie bardzo prawdziwe zdanie, które wszyscy powinni sobie wziąć do serca.

  OdpowiedzUsuń
 15. Bardzo interesujący post.W pełni zgadzam się z tym,że człowiek kulturalny i wartościowy powinien znać idee Platona. Platon był wybitnym filozofem.Teorię Platona ukazują podstawowe wartości w życiu.Słowa Platona''Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi'' podkreślają wielką znaczenie nauki, która przyświeca nam na co dzień tak jak słońce.

  OdpowiedzUsuń
 16. Platon niewątpliwie był wielką osobą. Dokonał wielu rzeczy, które wpłynęły na dalsze życie. Po przeczytaniu tego postu wyszliśmy z jaskini Platona-poznaliśmy jego filozofię i to jak spostrzega świat. Większość jego teorii są aktualne do dziś, pomimo że nie mamy o tym pojęcia. Filozofia nie jest łatwa, ale jest warta zachodu. Można z niej czerpać wiele korzyści a wcielając je w nasze życie stajemy się całkiem nowymi, lepszymi, wartościowszymi ludźmi. Nie każdy filozofie rozumie, ale każdy powinien chociaż o niej wiedzieć najważniejsze informacje.

  OdpowiedzUsuń
 17. Na pewno przyda się na sprawdzian. Po takim wytłumaczeniu na pewno łatwiej będzie zapamiętać informacje o Platonie.

  OdpowiedzUsuń
 18. Bardzo fajny post. Przydatny na pewno i przypominający zebraną wiedzę. A odnośnie wiedzy Platon pisał tak: "A niewiedza i nierozum, czy to nie jest też niedostatek w stanie duszy?" Jego nauka jest tak ponadczasowa, że nic dziwnego, że uczniowie traktowali go jak półboga.

  OdpowiedzUsuń
 19. Platon miał interesujące poglądy na muzykę. Chciał kontroli muzyków przez państwo; oto jego wypowiedź na ten temat:

  "Trzeba się wystrzegać przełomów i nowości w muzyce, bo to w ogóle rzecz niebezpieczna. Nigdy nie zmienia się styl w muzyce bez przewrotu w zasadniczych sprawach politycznych."

  Dzisiaj nikt by nie pomyślał, że twórczość muzyków ma wpływ na politykę, chociaż nie tak dawno, bo w PRL, festiwal w Cieszanowie był pewnym rodzajem buntu, którego władza się bała oraz kontrolowała uczestników festiwalu. Ale to już inna historia..;)

  OdpowiedzUsuń
 20. Platon również twierdził, iż w pojęciach jest wiedza pewna i bezwzględna. Muszą więc odnosić się do przedmiotów istniejących realnie. Własnością pojęć jest jedność i stałość, ich przedmioty muszą więc mieć tę samą naturę. Nie są to rzeczy fizyczne, gdyż te są zmienne.

  OdpowiedzUsuń
 21. Kiedy jestem sam na sam ze swoimi myślami często zdarza mi się rozmyślać o sensie istnienia, wartości ludzkiego życia, przemijaniu itd. Jednak wątpię, abym została kiedyś tak wielkim myślicielem jak Platon.

  OdpowiedzUsuń
 22. Koleżanka_z_klasy24 września 2015 12:23

  Dedykuję swoim kolegom myśl Platona: "Młodzieniec staje się mężczyzną, kiedy obchodzi kałużę zamiast w nią wejść".

  OdpowiedzUsuń
 23. Druga_koleżanka24 września 2015 12:28

  A ja - wszystkim nadmiernie poważnym: "Człowiek zupełnie nietknięty szałem nie wejdzie do świątyni muz". (Platon)

  OdpowiedzUsuń
 24. Jestem bardzo zadowolona z tego, że ten post pojawił się akurat w tym tygodniu, gdyż dokładnie dwie lekcje temu na języku polskim poznawaliśmy i omawialiśmy greckich filozofów. Muszę przyznać, że tak jak każdy tekst na blogu ten post był bardzo przydatny gdyż dzięki niemu możemy poszerzać swoją wiedzę i uzupełniać informacje. Jest to bardzo ważne,a szczególnie dla osób, które lubią historię czy filozofię.
  W dodatku sentencje Platona są tak mądre:
  "Myśleć to co praw­dzi­we, czuć to co piękne i kochać co dob­re - w tym cel ro­zum­ne­go życia. "

  OdpowiedzUsuń
 25. Platon był zagorzałym kibicem sportowym. Potrafił nawet mieszkać w małym namiocie, z obcymi ludźmi, w oczekiwaniu na igrzyska, w których nie raz sam brał udział, a nawet odnosił zwycięstwa.

  OdpowiedzUsuń
 26. Ten post ma bardzo wiele do przekazania na temat Platona i dziedziny filozofii. Poszerzyłam swoją wiedzę o Platonie i jego poglądach. Najbardziej zainspirował mnie cytat: "Bo dobrze i pięknie zrobiona rzecz dobrą się staje; niedobrze zrobiona jest złą. Tak więc i kochanie, i Eros nie każdy jest piękny i uwielbienia wart, lecz ten tylko, co piękny rozpłomienia żar."

  OdpowiedzUsuń
 27. Platon był wielkim filozofem i twórcą pierwszych utopii. Według niego dusza jest nieśmiertelna i ma wrodzoną wiedzę, co jest bardzo interesujące. Na podstawie opowieści o jaskini dowiadujemy się, że dzięki wiedzy możemy wzbić się ponad innych ludzi.

  OdpowiedzUsuń
 28. Platon uważał geometrię za podstawę wykształcenia. Z założonej przez siebie Akademii usuwał wszystkich tych, którzy nie mogli się z nią uporać. Umieścił nawet nad wejściem do Akademii stosowny napis:
  "Niech nie wstępuje tu nikt, kto nie zna geometrii."
  Poza tym szkoła Platona wyodrębniła w geometrii pojęcia: punktu, prostej i płaszczyzny.

  OdpowiedzUsuń
 29. Post jest bardzo ciekawy, Platon to filozof który zdobywał swoją wiedzę dzięki jak wymieniono wyżej naukom Sokratesa, lecz także wiele wiedzy przyniosło mu podróżowanie po jego śmierci.Jak podają źródła naukowe poznał on wiele poglądów, w tym doktryny orfickie i pitagorejskie. Potem założył własną szkołę, ale to całkiem inny wątek :)

  OdpowiedzUsuń
 30. Rzeczywiście, Platon głosił wiele prawd, które dziś są podstawą chrześcijaństwa. To w pewien sposób sprawia, że jest mi nadzwyczajnie bliski. Wydaje mi się, że sama alegoria "jaskini Platona" opisuje jego cały sens. Moim zdaniem dojście do tej światłości powinno być dla człowieka celem priorytetowym. Wyjątkowo mądry z niego człowiek.

  OdpowiedzUsuń
 31. Post ten niesie głębokie przesłanie filozoficzne na temat duchowości , a więc wszystkiego co jest poza cielesnością. Można to określać i interpretować na wiele sposobów tak jak różnie jest interpretowana Jaskinia Platona, jak współcześni autorzy różnie odnoszą się do filozofii Platona w swoich dziełach. Jednak główna idea tej filozofii, myślę że jest bardzo czytelna i nieprzemijająca a mianowicie to ludzie są marionetkami w rękach kogoś lub czegoś o wiele potężniejszego, i jeżeli chcą się zbliżyć do tego muszą bardzo mocno pracować nad swoją duchowością .

  OdpowiedzUsuń
 32. Filozofia jest jedną z najciekawszych spraw, dlatego też poszerzanie wiedzy na temat filozofów bardzo mnie cieszy.
  Dodam ciekawostkę ode mnie, o której ostatnio przeczytałam:
  Platon nie był powszechnie uważany za matematyka,jednak pamiętajmy że filozofowie zajmują się wszystkimi dziedzinami nauk. Kładł szczególny nacisk na geometrię, uważał ją za podstawę wykształcenia.Umieścił nawet nad wejściem do Akademii napis:
  "Niech nie wstępuje tu nikt, kto nie zna geometrii''.
  Oprócz tego szkoła Platona wyodrębniła pojęcia: punktu, prostej i płaszczyzny.

  OdpowiedzUsuń
 33. Dziękuję za ten post. Właśnie omawiamy filozofię na lekcjach języka polskiego i zapewne niektóre informacje mi się przydadzą. Pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń
 34. Mówiąc o filozofii starożytnej należy pamiętać, iż poza filozofią, zajmowali się również wieloma innymi dziedzinami życia. Zarówno biologią, jak i chemią, a w głównej mierze matematyką. Platon uznawał za elementarną podstawę wykształcenia geometrię. Wedle andegdoty, z założonej przez siebie Akademii usuwał wszystkich tych, którzy nie dawali sobie rady z geometrią. Zwieńczeniem tego wszystkiego miał być napis nad wejściem do Akademii: "Niech nie wstępuje tu nikt, kto nie zna geometrii". I jeszcze jedna ciekawostka, która niedawno wzbogaciła moją wiedzę:
  Mając osiemnaście lat, Platon został porwany i wystawiony na sprzedaż na targu niewolników. Przed utratą być może największego w historii filozofa, wyjawił nas jego krewny, który wykupił go, dostrzegając przypadkiem.
  Bardzo dobry post! Oczekuję notki o jakimś współczesnym filozofie :)

  OdpowiedzUsuń
 35. Bardzo ciekawy artykuł zawierający ciekawe informacje o Platonie, jednym z najwybitniejszych filozofów. Dziękuję za ten post, przyda się w nauce do sprawdzianu.

  OdpowiedzUsuń
 36. Bardzo ciekawy i interesujący post. Ciekawostką jest również że Platon w wieku 18 lat został porwany przez piratów i sprzedany. Na targu niewolników wykupił go krewny.

  OdpowiedzUsuń
 37. Wg. Platona człowiek z jednej strony ma do czynienia z rzeczywistością poznawaną przez pojęcia(duchową), a z drugiej strony ze światem materialnym. Rzeczywistość poznawana przez pojęcia, to ta, która jest bezpośrednio poza naszym zasięgiem natomiast świat materialny jest jej niedoskonałym odbiciem.Zatem celem działań człowieka powinna być rzeczywistość duchowa, która jest wieczna, niezmienna i doskonała, ponieważ zdaniem Platona stałość jest czymś doskonałym. ;)

  OdpowiedzUsuń
 38. Bardzo spodobał mi się Twój post, dlatego też postanowiłam poszperać w Internecie i znaleźć ciekawe informacje na temat Platona, zamiast informacji znalazłam świetny cytat :,,Myśleć to co praw­dzi­we, czuć to co piękne i kochać co dob­re - w tym cel ro­zum­ne­go życia."

  OdpowiedzUsuń
 39. Rewelacyjny post pozwalający bardziej zrozumieć ideę Platona. Jego filozofia jest uniwersalna i może być interpretowana na wiele sposobów, dlatego można ją w jakiś sposób utożsamić z naszym życiem i kulturą.

  OdpowiedzUsuń
 40. Filozofia Platona zawiera w sobie wiele pięknych przekazów. Chcąc podzielić się w komentarzu moimi ulubionymi cytatami, musiałam poświęcić chwile, żeby wybrać te ,,najlepsze". Filozof w swoim podejściu do życia pokazuje jak ważne jest zycie duchowe, dobro, a nawet samo dążenie do niego. Choć nie ukrywa, że z tym ostatnim wiąże się dużo wysiłku: ,,Stać się naprawdę dobrym człowiekiem jest rzeczą trudną". Do drogi, która prowadzi nas do ku dobrym celom nawiązuje jeszcze jeden cytat: ,,Lepiej chyba pójść choćby kawałek dobrą drogą, niż zajść daleko, lecz źle". Ukazuje nam jak ważna jest wrażliwość, współczucie: ,,Największe zło to tolerować krzywdę", ale też opowiada o codzienności, o trudach, nie zapominając jednak o radościach życia, które sprawiają, że owe zycie staje się pełne prawdziwe. Bo przecież tylko zaznając smutków, trosk, jesteśmy w stanie w pełni docenić smak triumfów, szczęścia.
  ,,Najlepsze to zycie, które łączy troskę z beztroską"! ;)

  OdpowiedzUsuń
 41. Dużo dowiedziałem się dzięki temu wpisowi, przyda się w nauce do sprawdzianu.

  OdpowiedzUsuń
 42. Kolejny bardzo ciekawy post. Na pewno po takim wytłumaczeniu sprawdzian z polskiego pójdzie łatwiej :)

  OdpowiedzUsuń
 43. Bardzo ciekawy post. Dzięki niemu wiem skąd takie przezwisko Platona ;) Filozofia to dosyć ciężka dziedzina jednak warto znać tych najważniejszych filozofów i ich poglądy, poszerzanie swoich horyzontów to dobra sprawa!

  OdpowiedzUsuń
 44. Platon był bardzo wybitnym starożytnym filozofem i był za to ceniony.Jego poglądy zdobyły uznanie u wielu osób.

  OdpowiedzUsuń
 45. Bardzo ciekawy post, z pewnością przyda mi się, szczególnie w nauce do sprawdzianu :)

  OdpowiedzUsuń
 46. Platon dostrzegł, że rzeczywistość dzieli się na dwie sfery (dualizm). Z jednej strony człowiek ma do czynienia z rzeczywistością poznawaną przez zmysły, z drugiej zaś przez pojęcia: wieczną i niezmienną którą można poznać tylko rozumowo. Naczelnymi ideami Platona były: prawda, dobro, piękno. Idea była dla Platona piątym i ostatnim etapem, który należy przejść aby osiągnąć doskonałość. Pozostałe to kolejno: nazwa, definicja, obraz i wiedza.

  OdpowiedzUsuń
 47. Poglądy Platona zyskały uznanie wśród wielu pokoleń, dlatego uczymy się o nim aż do dnia dzisiejszego :)

  OdpowiedzUsuń
 48. Podstawą systemu Platona było przyjęcie, że prawdziwy wieczny byt to idee, a rzeczywistość materialna jest jedynie odbiciem wiecznotrwałych, niezmiennych idei. Zdaniem Platona, relacja między światem idei a światem rzeczywistym jest podobna do relacji prawdziwych przedmiotów i ich odbić w mętnym świetle. Wymagało to przyjęcia istnienia swoistego mechanizmu "emanacji" idei w przedmioty materialne. Mechanizm ten jest – zdaniem Platona – niedoskonały; na drodze od idei do przedmiotów materialnych następuje wiele przekłamań, podobnie jak to jest z odbiciem przedmiotów w migotliwym świetle świecy. Wyjaśnia to niekompletność, zmienność i niedoskonałość świata materialnego. Teorię zmiany zaczerpnął Platon od Heraklita. Zmiana była dla Platona złem, ponieważ z każdą zmianą wszystkie rzeczy oddalają się coraz bardziej od pierwotnych idei. Przeciwieństwem zmiany jest stałość, która zdaniem Platona jest czymś boskim. Dlatego świat materialny jest zły, a świat duchowy – jako niezmienny – jest dobry.

  OdpowiedzUsuń
 49. Ciekawy post, dzięki temu nauczyłem się nawet trochę więcej niż na lekcji ;p

  OdpowiedzUsuń
 50. Jak dobrze, że ktoś wpadł na pomysł napisania artykułu o Platonie. Podczas jego czytania przypomniałam sobie wiele istotnych faktów, oraz mój zabawny rysunek jaskini platońskiej z pierwszej klasy. Dziękuję za powtórkę z filozofii ;)

  OdpowiedzUsuń
 51. Post bardzo mnie zaciekawił, więc postanowiłem wyszukać kilku informacji na temat.
  Platon wprowadził do matematyki, z powodów estetycznych, ścisły kanon metodologiczny. W myśl jego doktryny dozwolone konstrukcje geometryczne mogły być prowadzone tylko przy użyciu cyrkla i linijki, co uzasadniał tym, że jedynie linia prosta i okrąg mogą ślizgać się samo po sobie. Do dziś taki rodzaj konstrukcji nosi nazwę konstrukcji platońskich

  OdpowiedzUsuń
 52. Bardzo podoba mi się ten post. Zgadzam się z tym, że kulturalny człowiek powinien chociaż starać się zrozumieć starożytnych filozofów. Moim zdaniem warto coś o nich wiedzieć choćby po to, żeby kształtować swoje poglądy dotyczące świata.

  OdpowiedzUsuń
 53. Według Platona ludzi od reszty świata materialnego odróżnia to, że mają duszę, która pochodzi wprost ze świata idei. Podobnie jak idee jest więc ona wieczna, niestworzona i niezniszczalna

  OdpowiedzUsuń
 54. Ciekawe jest to, że Platon swój przydomek zyskał dzięki swoim szerokim ramionom.

  OdpowiedzUsuń
 55. Bardzo ciekawy post, dzięki któremu mogłam przypomnieć sobie fakty o Platonie jako twórcy idealizmu, a także rozszerzyć swoją wiedzę na ten temat. Ponadto chciałabym dodać, że był on przeciwnikiem demokracji i uważał, że państwem powinni rządzić filozofowie.

  OdpowiedzUsuń
 56. Wszystkie informacje o Platonie w pigułce. Dobry pomysł na wpis ;)

  OdpowiedzUsuń
 57. Ten post jest warty uwagi. Zgadzam się ze stwierdzeniem, że kulturalny człowiek powinien poznawać filozofów, a dokładniej ich idee, nawet jeśli się z nimi nie zgadza. Moim zdaniem świat doskonale opisuje alegoria jaskini - ludzie niestety są ślepi, tak na prawdę mało kto myśli samodzielnie, tylko powtarza coś, co głoszą inni. Tak na prawdę wiemy bardzo niewiele o otaczającym nas świecie, mało rzeczy jest dla nas dostępnych. Istnieje wiele rzeczy, które są całkiem niedostępne dla rozumu ludzkiego, których nie mamy szans się dowiedzieć, a jedynie możemy snuć domysły na ich temat. To moim zdaniem, między innymi, chciał przekazać Platon.

  OdpowiedzUsuń
 58. Od tej strony nie znałem Platona.Bardzo ciekawa historia.Kazdy kto jeszcze nie przeczytał niech żałuję.

  OdpowiedzUsuń
 59. Jestem ciekawy czy istniały naprawdę takie rodzaje "badań", jak te w jaskini. A co do artykułu, to trochę wyszedł podręcznikowo, choć dobry materiał.

  OdpowiedzUsuń
 60. Filozofia to jedna z najtrudniejszych dziedzin nauki a jednocześnie najbardziej pobudzająca wyobraźnię, zmuszająca do przemyśleń,dająca największe możliwości. Jako jedna z niewielu nie wymaga jedynie wiedzy i umiejętności użycia jej w praktyce ale daje możliwości twórcze. Nie da się powiedzieć, że czyjaś koncepcja na dany temat jest błędna a więc nie istnieją złe i dobre odpowiedzi a jedynie te, z którymi się zgadzamy bądź nie. Dając nam tak szerokie możliwości wypowiadania się i tematy rozmyślań, które są wręcz nie do wyczerpania filozofia jest bardzo wymagającą dziedziną nauki przez co powinniśmy jeszcze bardziej doceniać filozofów takich jak Platon, którzy poświęcając całe swoje życie filozofii, wytyczali nam- przyszłym pokoleniom, nowe ścieżki myślowe.

  OdpowiedzUsuń
 61. Bardzo ciekawy post. Zainteresowała mnie przede wszystkim opowieść o ludziach z jaskini. Platon to człowiek, który głosił trudne do zrozumienia poglądy, ale też niezwykle interesujące. Założył on akademię, a samo słowo akademia pochodzi przecież od niego. Uważam, że wszyscy powinni wiedzieć jak wiele zawdzięczamy tej postaci.

  OdpowiedzUsuń
 62. Ten post był dla mnie nieocenioną pomocą w zrozumieniu tego co chciiał przekazać Platon

  OdpowiedzUsuń
 63. Świetny post, pomógł mi przypomnieć informacje z lekcji i zrozumieć jego poglądy.

  OdpowiedzUsuń
 64. (i)głębaka_myśl29 września 2015 14:15

  Patrząc na te informacje można wywnioskować iż Platon widział świat tak, że do każdej rzeczy mógłby zadać pytanie ,,czy to jest czy tego niema?" ale nie można zapomnieć o najważniejszym pytaniu w całym wszechświecie :) ,,kim jesteśmy i dokąd zmierzamy".

  OdpowiedzUsuń
 65. Post podsumowuje moją wiedzę z lekcji języka polskiego. Czyta się go przyjemnie i jest idealnym źródłem do utrwalenia swojej wiedzy o Platonie, na pewno zajrzę tu jeszcze nieraz dla przypomnienia, w szczególności przed sprawdzianem ;)

  OdpowiedzUsuń
 66. (i)Nie_Napisałem_Komentarza30 września 2015 08:04

  Ten artykuł jest bardzo pomocny, ponieważ na poprzedniej lekcji omawiałem Platona. Niestety podczas lekcji miałem kilka zdań niedokończonych, ale dzięki autorowi mogłem uzupełnić braki.

  OdpowiedzUsuń
 67. Odpowiadając na pierwsze pytanie tego artykułu mogę śmiało przyznać, że znam Platona i to za sprawą tego wpisu. Jestem wdzięczna, informacje te mogą przydać mi się nie tylko na lekcjach polskiego.

  OdpowiedzUsuń
 68. Nareszcie zrozumiałam pojęcie jaskinia Platona! Nie sądziłam, że Platon był na tyle odważny, aby oceniać bogów... Jednak myślę, że powinniśmy uczyć się od niego asertywności i konsekwentności w dążeniu do celu. Na prawdę pomocny artykuł. Na pewno przyda się przed sprawdzianem z polskiego. :)

  OdpowiedzUsuń
 69. Teraz już wiem skąd wzięła się nazwa pewnej żaby: platana, która rzeczywiście jest dość szeroka. Poza tym wyjątkowo ciekawy post.

  OdpowiedzUsuń
 70. Fajny sposób do utrwalenia wiedzy :) Ciekawi mnie historia jaskini :)

  OdpowiedzUsuń
 71. ,,A cóż ten, który posiada wiedzę o tym, co sprawiedliwe i piękne i dobre (...) i on nie będzie serio pisał tych rzeczy na płynącej wodzie, nie będzie piórem i atramentem siał słów, które za sobą słowa przemówić nie potrafią i prawdy nauczyć, jak należy.''
  Te krótkie ustępy nasunęły niektórym komentatorom Platona myśl, że prawdziwa jego nauka nie została nigdy spisana i należy ją dopiero zrekonstruować. Same Dialogi byłyby w tej interpretacji jedynie zbiorem pewnych tez, służących przypominaniu sobie przez uczniów nauki niespisanej.

  OdpowiedzUsuń
 72. bardzo konkretny artykuł, niestety mi nie do końca przypadł do gustu ponieważ wolę bardziej formę opowiadania a nie taką sztywną przedstawioną tutaj. mimo tego nie krytykuję tylko wyrażam opinię dotyczącą mnie i mojego sposobu czytania

  OdpowiedzUsuń
 73. Bardzo przydatny post, pozwala zrozumieć filozofię Platona, nie sądziłam że tak wiele twórców nawiązywało do jego osoby i poglądów. Z pewnością ta wiedza przyda się każdemu z nas. Liczę na wpisy również na temat innych filozofów.

  OdpowiedzUsuń
 74. (i)Janusz Kołyn-Majk30 września 2015 12:16

  Bardzo pouczający post. Jestem pewien, że każdy po przeczytaniu go wpadł w głębokie rozterki o życiu ludzkim.

  OdpowiedzUsuń
 75. Naprawdę ciekawy post. Zawiera wiele odniesień do filozofii Platona i wyjaśnia sposób patrzenia na świat filozofa.

  OdpowiedzUsuń
 76. Bardzo interesujący post. Zawiera ciekawostki o których wcześniej nie słyszałam. Post stanowi dobre przypomnienie lekcji z pierwszej klasy ;)

  OdpowiedzUsuń
 77. Bardzo ciekawy post dzięki któremu uzupełniłam swoją wiedzę związaną z Platonem .

  OdpowiedzUsuń
 78. Miło mi, że tyle osób zajrzało do postu o Platonie. Jeśli ktoś w nim znalazł dla siebie coś ciekawego, to bardzo się cieszę. Pozdrawiam wszystkich czytelników.

  OdpowiedzUsuń
 79. Z tego tekstu dowiedziałam się wiele o Platonie. Tym samym uzupełniłam swoją wiedzę. Nie lubię czytać notatek z lekcji które przypominają mi jedynie regułki do nauczenia się na pamięć. Ten tekst przypomina mi właśnie taką notatkę z lekcji, ale czyta ją się o wiele przyjemniej :).

  OdpowiedzUsuń
 80. Ten post jest doskonałym uzupełnieniem mojej notatki i czyta się go bardzo przyjemnie. Z pewnością pomoże mi w przygotowaniu się do lekcji.

  OdpowiedzUsuń
 81. Ten artykuł zawiera bardzo wiele kluczowych informacji, które mogę wykorzystać aby uzupełnić notatkę z lekcji i jest jednocześnie bardzo ciekawy. Polecam przeczytać osobom omawiającym antyk na polskim😊

  OdpowiedzUsuń
 82. Ten tekst jest bardzo ciekawy. Bardzo przydatny na lekcję języka polskiego. Pozwolił mi tak naprawdę zrozumieć filozofię Platona. Naprawdę bardzo interesujący wpis.

  OdpowiedzUsuń
 83. Bardzo ciekawy post. Dzięki niemu dowiedziałem się m.in. o tym, że "Platon", to tak naprawdę jego nieprawdziwe imię oraz pomógł mi w lepszym zrozumieniu "jaskini Platona".

  OdpowiedzUsuń
 84. Bardzo ciekawy tekst o ciekawym człowieku. Platon miał bardzo ciekawe poglądy.

  OdpowiedzUsuń
 85. Doskonale zebrane informacje na temat poglądów Platona ułatwiły mi uporządkowanie zagadnień z lekcji języka polskiego. Bardzo podoba mi się idea ,,jaskini Platona", jest według mnie bardzo interesująca.

  OdpowiedzUsuń
 86. Bardzo interesujący post. Dowiedziałem się w nim paru ciekawych rzeczy na temat Platona i jego poglądów, których do tej pory nie wiedziałem.

  OdpowiedzUsuń
 87. Bardzo ciekawe fakty o Platonie. Na pewno przydadzą się na lekcji.

  OdpowiedzUsuń
 88. Przydatny i interesujący artykuł. Dzięki niemu bardziej zainteresowała mnie 'jaskina Platona', z pewnością będę starał się wyszukać więcej infornacji na jej temat. Tekst pozwolił mi też utrwalić wiedzę o Platonie. Zachęcam do przeczytania!

  OdpowiedzUsuń
 89. Platon jest bardzo ciekawą osobą. Moim marzeniem, gdybym żył w jego czasach, byłoby uczęszczanie do jego Akademi.

  OdpowiedzUsuń
 90. Natknąłem się na ten tekst tylko ze względu na lekcje języka polskiego ,lecz muszę przyznać ,że jestem mile zaskoczony tym artykułem. Bardzo w dobry sposób została ukazana jaskinia ,można wiele zrozumieć i wywnioskować.

  OdpowiedzUsuń
 91. Post ten jest na pewno, oprócz bardzo dobrej powtórki przed lekcją polskiego, źródłem głębszej wiedzy o Platonie. Bez wątpienia wywarł on wpływ na świat, co pokazują zarówno współczesne utwory Wisławy Szymborskiej i Tadeusza Borowskiego, jak również renesansowa fraszka Jana Kochanowskiego. Naprawdę jest to, jak jeszcze raz napiszę, dobre źródło wiedzy o filozofie, które czyta się z przyjemnością.

  OdpowiedzUsuń
 92. Ciekawie napisane ! Po przeczytaniu tego tekstu jestem już lepiej przygotowana na lekcje języka polskiego .

  OdpowiedzUsuń
 93. Powyższy artykuł w ciekawy sposób przedstawia symbolikę jaskini,co skłania do refleksji czy my też nie jesteśmy ludźmi przykutymi do łańcuchów,którzy nie zwracają uwagi w życiu na najbardziej istotne wartości.Zaciekawiły mnie przytoczone informacje o życiu Platona,zwłaszcza sposób w jaki traktowali go uczniowie.Uważam,że ten post jest źródłem przydatnych informacji i przekazuje wiedzę o Platonie i jego filozofii z innej perspektywy,co jest bardzo intrygujące.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Chciałabym się z tobą zgodzić. Każdy jest pod jakimś względem człowiekiem przykutym do łańcuchów, a nawet ograniczonym, mimo, że nie zdajemy sobie z tego sprawy. Tak więc opowieść o jaskini ma charakter uniwersalny. Nie powinniśmy na nic patrzeć z góry, bo może tak na prawdę widzimy jedynie "cienie".

   Usuń
 94. Bardzo pomocny post, a ostatnie zdanie skłania do refleksji.

  OdpowiedzUsuń
 95. eAleksandra0543223 września 2020 07:43

  Dobrze napisany tekst. Można się z niego dowiedzieć ciekawych na temat Platona

  OdpowiedzUsuń
 96. Bardzo ciekawy post.

  OdpowiedzUsuń
 97. Bardzo ciekawy post, który pomaga lepiej rozumieć opowieść o jaskini. Miło jest się również dowiedzieć paru interesujących rzeczy na temat samego Platona, między innymi skąd wziął się jego przydomek...

  OdpowiedzUsuń
 98. Artykuł stanowi doskonałe podsumowanie lekcji dotyczącej Platona. Bardzo dobrze napisany tekst.

  OdpowiedzUsuń
 99. Fajny wpis pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 100. Świetny post pozwalający bardziej zrozumieć ideę Platona. Jego filozofia znacznie różni się od dzisiejszej i może być interpretowana na wiele sposobów, dlatego można z niej czerpać pomysły.

  OdpowiedzUsuń
 101. Bardzo pomocne na lekcję. Świetnie wytłumaczone. Serdecznie pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 102. Bardzo dobry artykuł, pomocny w nauce. Pozwala poznać Platona, przybliża nam jego filozofię , a także pomaga zrozumieć przesłanie mitu o jaskini. Świetna powtórka przed odpowiedzią ustną.

  OdpowiedzUsuń
 103. Filozofia Platona jest trudna i długo można by nad nią polemizować acz kolwiek uważam że każdy powinien poznać idee najwybitniejszych filozofów które ukształtowały ludzi żyjących w obecnych czasach. Filozofia Platona pomimo iż jest ciężka to bardzo wiele możemy się z niej dowiedzieć i nie zdajemy sobie z tego zawsze sprawy ale korzystamy z niej do dziś

  OdpowiedzUsuń
 104. Bardzo ciekawy i przydatny post. Przywołanie utworów polemizujących z naukami Platona bardzo dobrze pokazuje nam,że teoria Idei Platona ma swoje słabe strony. A być może jest tak, że ta Idea również zawiera elementy smutku, cierpienia, ciężkiej pracy i trudów? Jeżeli by tak było to wyjaśniałoby to trudne i nieraz smutne realia codziennego,ludzkiego życia,które miałobybyć odbiciem platońskiej Idei...

  OdpowiedzUsuń
 105. Filozofia to trudna nauka, która otwiera nam oczy na różne zagadnienia, a zarazem stawia nurtujące pytania. Życie człowieka, jego sens, to mnóstwo pytań, na które próbujemy znaleźć odpowiedzi.

  OdpowiedzUsuń
 106. Bardzo interesujący post. Filozofia Platona jest bardzo ważna, miała i ma ogromny wpływ na ludzkość, dlatego uważam, że każdy mimo, że ciężko czasami jest pojąć poglądy filozofów, powinien je poznać. Na pewno dzięki stopniowemu zgłębianiu idei filozofów, w końcu udałoby się niektórym wyjść z “jaskini”.

  OdpowiedzUsuń