1 marca 2015

Literackie fascynacje


     Wypracowanie na piątkę

Dobrze  pisać, znaczy czynić myśl widzialną.
              (Ambrose Bierce)

Czy pisanie wypracowań może być przyjemnością?  Dla niektórych tak, dla większości to udręka. Ponieważ jednak nie możesz tego uniknąć, trzeba zrobić wszystko, żeby twoje prace były jak najlepsze. Wtedy przynajmniej będzie  satysfakcja i rekompensata za poświęcony czas, który można było spożytkować  o wiele przyjemniej. 

Ambrose Bierce  sądzi, że dobrze pisać, znaczy czynić myśl widzialną. Temu trzeba podporządkować zarówno język wypowiedzi, jak i kompozycję pracy.

Kompozycja – rzecz banalna! Wystarczy zastosować trójdzielną budowę: wstęp, rozwinięcie i zakończenie (podsumowanie) – każda część musi być wyróżniona akapitami. Wiadomo, że rozwinięcie może się składać z kilku akapitów zawierających nowe zagadnienia(myśli). Ważne! Wstęp i zakończenie są krótsze od rozwinięcia.

Wszystkie niemal  wypracowania to rozprawki lub wypowiedzi argumentacyjne, których istotą jest udowodnienie (uzasadnienie) zajętego stanowiska, czyli tezy albo rozważenie hipotezy.  Teza  to sąd wyrażony  w formie zdania oznajmującego, rozwiązanie problemu postawionego w temacie, twierdzenie. Oto przykłady: Nie każda matka jest uosobieniem archetypicznej miłości do dziecka.  Dążenie do stworzenia lepszego świata  nie usprawiedliwia zabijania.  Cierpienie czasami uszlachetnia człowieka,   a czasami degraduje.     Hipoteza to stwierdzenie, co do prawdziwości którego nie jesteśmy pewni, wymaga więc  sprawdzenia (rozważenia).   Przykłady. Przyczyną samotności człowieka może być jego osobowość.  Wydaje się, że  postępowanie człowieka najbardziej  determinują instynkty i emocje. Mam wrażenie, że bohaterki utworów romantycznych  nie były wyjątkowe, lecz dość pospolite.  

Ważną rzeczą jest spójność tekstu, ponieważ kompozycja pracy staje się wtedy przejrzysta, a czytającemu łatwiej zrozumieć myśl piszącego. Oznacza powiązanie ze sobą pojedynczych zdań i akapitów  tak, aby były zgodne znaczeniowo, logicznie i gramatycznie. Należy więc wykorzystać takie spójniki jak: więc, a zatem, chociaż, poza tym, ponadto, mimo to, również, także, ale, jednak. Chociaż Rzecki nie mógł wziąć udziału w powstaniu styczniowym, jednak wspierał  dążenia niepodległościowe Wokulskiego. Ponadto nigdy nie porzucił marzeń o wyzwoleniu kraju, wiążąc je z Napoleonem. Można zatem powiedzieć, że był idealistą politycznym. Między akapitami trzeba stosować elementy łączące: W nawiązaniu do… Warto się zastanowić również nad… Podkreślmy także…W odróżnieniu od… Podobnie jak…  Zdecydowanie odradzam pisanie: pierwszym moim argumentem, drugim…, trzecim…, ostatnim… Możesz napisać pracę ani razu nie używając słowa argument –  będzie wtedy dojrzalsza, a nie   po szkolnemu  dziecinna. Odradzam także stwierdzenie: myślę, że udowodniłem…

Styl wypracowania musi mieć oficjalny charakter, nie możesz więc stosować określeń potocznych, wulgaryzmów, nieuzasadnionych zdrobnień, skrótów  ani poetyzmów. Musisz zachować językową zasadę decorum. Nie wolno ci pisać: Seweryn Baryka był tatą Cezarego. Maciek Boryna…. Ignacy (zamiast Ignacy Rzecki).  Pan Mickiewicz… K. Baczyński (pełne imię i nazwisko albo tylko nazwisko). Izabela Łęcka flirtowała na lewo i prawo.  Wokulski cholernie cierpiał. Cezary nie ogarniał polskich problemów. Niedopuszczalne jest pisanie: osobiście myślę (sądzę, uważam). Po prostu: myślę, uważam, sądzę. Osobiście można odebrać przesyłkę na poczcie!

Należy  również  zadbać o poprawność językową. Błędy wynikają przede wszystkim  z braku wiedzy na temat słownictwa i zasad gramatyki, ale też z niedostatecznej dbałości o poprawność wypowiedzi, która z kolei, często jest następstwem lenistwa. No i oczywiście – może wynikać ze stresu i zmęczenia. Jaka jest na to rada?  Dużo czytać, korzystać z poradników językowych, a także ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć…   Nie sposób omówić wszystkie popełniane błędy, zwróć  więc uwagę  na  rażące, najczęściej występujące.

Fleksja, czyli odmiana wyrazów.  Pisz: to wypracowanie (nie te!). Tę rewolucję  w Baku… (nie tą!). Lulek i Cezary  to dwóch mężczyzn albo dwaj mężczyźni (nie! dwoje mężczyzn). Dwoje ludzi to Laura i Cezary.  Powtórz  wiadomości z zakresu fleksji, a unikniesz błędów. Używaj formy: dwoje ludzi (dzieci)  - a  nie dwójka ludzi (dzieci).

Składnia  także powinna być poprawna. Tymczasem często są  popełniane błędy w sąsiadujących ze sobą  zdaniach. Oto przykłady.  Bohaterem epopei Mickiewicza jest szlachta. Pielęgnują oni tradycję narodową. (powinno być:  pielęgnuje ona).  Polska młodzież walczyła z rusyfikatorami, dlatego zasługują na podziw i szacunek. (powinno być: zasługuje). Inny błąd wciąż popełniany: Czytając wiersz Słowackiego, przypomniał  mi się los polskich emigrantów (powinno być: gdy czytałam…). Reasumując  człowiek jest kowalem swojego losu (powinno być: reasumując należy zauważyć, że człowiek jest kowalem swojego losu).

Wartość pracy obniża powtarzanie tych samych wyrazów i to w bliskim sąsiedztwie. Na przykład: pisarz, utwór, przedstawił. Używaj synonimów, pamiętając jednak, że nie wszystkie wyrazy bliskoznaczne można stosować wymiennie, choćby ze względu na ich zabarwienie uczuciowe. O ogarze nie mów, że to psinka. O rumaku  - szkapa. Nie zastępuj bezmyślnie  jednych pojęć innymi. Oda do młodości Mickiewicza nie jest książką (to utwór, tekst, wiersz). Fraszka Kochanowskiego  Na lipę nie jest dziełem. Ale dziełem jest Wesele Wyspiańskiego. Nie nadużywaj zaimków wskazujących: ten, ta, to.

Można by jeszcze długo pisać o błędach słownikowych, frazeologicznych, słowotwórczych, ortograficznych czy interpunkcyjnych.  One również obniżają wartość pracy, ale możesz je wyeliminować, pracując nad kulturą języka. To ambitny  cel,  ale nie niemożliwy  do  osiągnięcia.

Staraj się uatrakcyjnić i wzbogacić pracę, na przykład  przez cytaty – oczywiście właściwie zapisane i stosowane z umiarem.  Nie mogą one  zajmować połowy lub większości pracy.  Aby podnieść wartość  wypracowania, przywołaj  inne teksty kultury związane  z opisywanym  tematem : obrazy, filmy, spektakle teatralne, plakaty, rzeźby, teksty  filozoficzne itd.  Oczywiście, musisz je znać!

Naucz się  terminów  literackich, by móc się nimi posługiwać  w swojej pracy.
Przeczytaj i zapamiętaj! Wydrukuj post  i wklej do zeszytu! Nie rozstawaj się  z przedstawionymi radami, a także pracuj nad ich wdrożeniem. Aż któregoś dnia okaże się, że potrafisz  dobrze pisać, czyli możesz  uczynić myśl widzialną.

Humanistka

Grafika:
http://cyrilametodej.eu/wp-content/uploads/2014/01/Organizacja-pisania-pracy-dyplomowej.jpg
http://www.margietka.pl/wp-content/uploads/2016/03/wpid-praca-magisterska-oznacza-pisanie-bez-konca-071cd236b3b9286867b843d2dbd0ee1f-329x269.jpg 

82 komentarze:

 1. Do tej pory nie wiedziałam jak wprowadzać akapity. Brakowało mi określeń. W końcu ktoś mnie uświadomił. Dzięki ^^

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mnie też najbardziej zainteresował fragment o elementach łączących akapity. Myślę, że kiedyś posłużę się przytoczonymi przykładami. Pierwszy obrazek w pełni oddaje moją sytuację podczas pisania rożnych prac. Najtrudniej zmobilizować się i zacząć tworzyć. Na szczęście początkowe katorgi zawsze kończą się pomyślnie. :)

   Usuń
  2. Mam dokładnie ten sam problem +Raven! Mam nadzieję, że po tym poście pisanie nie będzie sprawiało mi żadnych trudności :) Jeśli zastosuje się do podanych w nim wskazówek to z pewnością moja praca będzie o wiele lepsza.
   Pozdrawiam.

   Usuń
  3. Jak powiedział kiedyś Julian Tuwim:"Tak pi­sać, by słowom było cias­no, a myślom przestronnie". Obecna forma wypowiedzi na maturze wymaga takiej umiejętności. Myślę, że dzięki temu artykułowi uda mi się stworzyć pracę, która będzie zawierała wszystkie potrzebne elementy i nie będzie zawierała zbędnych słów. Podobnie jak moi przedmówcy mam zawsze problem z wprowadzeniem akapitów. Nigdy nie wiem od czego zacząć. Mam nadzieję, że teraz będzie mi to przychodziło z łatwością.
   Pozdrawiam :)

   Usuń
  4. "Tak pi­sać, by słowom było cias­no, a myślom przestronnie" - święte słowa, choć Tuwimowe. Pisanie przecież polega też na skreślaniu! Należy ważyć każde słowo, nie powtarzać się, nie pisać o byle czym.

   Usuń
 2. Wielkie podziękowania za opublikowanie tego postu. Na pewno ja jak i wiele innych osób na tym skorzysta. Bardzo podoba mi się ilustracja. Chętnie przeczytałbym post związany z matematyką, aby moc również z niej poszerzyć swoją wiedzę.

  OdpowiedzUsuń
 3. Post jest bardzo przydatny szczególnie przed maturą!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgadzam się z Tobą, bardzo przydatne rady. ;)

   Usuń
 4. #tanczacazgwiadami1 marca 2015 04:46

  Bardzo ciekawy i przydatny post. Pisząc wypracowania mam często problem ze spójnością tekstu. Porady zawarte w tym artykule z pewnością pomogą mi skorygować błędy.

  OdpowiedzUsuń
 5. gall anonim*1 marca 2015 04:55

  Zawsze kiedy próbowałam napisać wypracowanie byłam zniechęcona, ponieważ wiedziałam, że mimo wszystko nie dostanę dobrej oceny. Mam nadzieję, że dzięki powyższym radom jakość moich prac znacznie się poprawi. Gratuluję pomysłu ;)

  OdpowiedzUsuń
 6. Dziękuję za bardzo przydatny post, który zaraz sobie wydrukuje. Zazwyczaj lubię pisać wypracowania, ale dużą trudność sprawia mi wyłapanie błędów. Moja rada jest taka żeby nigdy nie pisać wypracowania na ostatnią chwilę. Wtedy uniknie się wielu błędów, których podczas pisania w pośpiechu, by się nie zauważyło.

  OdpowiedzUsuń
 7. koniczynkaPS1 marca 2015 06:09

  Dość ciekawy artykuł , na pewno posłuży pomocą niejednemu uczniowi bądź niejednej uczennicy 1 LO :)

  OdpowiedzUsuń
 8. Post uświadomił mi jak wiele błędów popełniam podczas pisania wypracowań. Bardzo zdziwiło mnie to, że trzeba podać pełne imię postaci, lub tylko nazwisko(Stanisław August Poniatowski, Poniatowski). Błędne odnośnie stylu literackiego jest określenie: S.A. Poniatowski. Wiem ile razy nie pisałem pełnego imienia i popełniałem ten błąd.

  OdpowiedzUsuń
 9. Bardzo przydatny post . Pisząc wypracowania nie zawsze ale mam problem ze spojnoscia . A niestety ale punkty lecą i ocena idzie w dół.

  OdpowiedzUsuń
 10. Dziękuję za ten post, w końcu pisanie wypracowań przestanie być udręką, lecz przyjemnym zajęciem... Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 11. @@kasiat14021 marca 2015 07:55

  Osobiście lubię pisać wypracowania, chociaż wiadomo czasami są większe czy też mniejsze problemy z napisaniem :) Bardzo przydatny posty dla osób mających problemy, oraz dla tych co potrafią pisać :) Wiadomo każdy człowiek uczy się całe życie i takie informacje na pewno każdemu się przydadzą.

  OdpowiedzUsuń
 12. @@kamila25801 marca 2015 08:16

  Zawsze chciałam pisać tak, aby innych ludzi ciekawił, a zarazem zadziwiał mój tekst. Czasem mi to wychodziło a czasem niestety nie. Jednak warto próbować i ćwiczyć takie umiejętności, gdyż szczerze powiedziawszy na pewno przydadzą nam się w dorosłym życiu.

  OdpowiedzUsuń
 13. Bardzo przydatny post. Niestety, pisząc wypracowania robię dużo błędów. Staram się nad tym pracować. Mam nadzieje, że stosując się do rad zawartych w artykule poprawie swoje prace pisemne.

  OdpowiedzUsuń
 14. Bardzo przydatny i ciekawie napisany post, który z pewnością przyda się każdemu maturzyście. Wypracowanie najtrudniej jest zacząć, postawić odpowiednią tezę lub hipotezę. Dużym problemem jest również dobór odpowiednich kontekstów z literatury oraz sztuki. W swojej pracy należy również zadbać o poprawną kompozycję oraz spójność tekstu.

  OdpowiedzUsuń
 15. Wypracowania zawsze sprawiały mi trudność. Post jest bardzo ciekawy i przydatny. Pisanie wypracowań stanie się o wiele łatwiejsze i z pewnością już nigdy nie popełnie tylu błędów.

  OdpowiedzUsuń
 16. @@Wioleta_961 marca 2015 09:21

  Pierwszy krok na drodze do napisania dobrego wypracowania to wnikliwa analiza tematu. Jeśli rozumiemy o czym pisać, jest łatwiej i przede wszystkim szybciej.
  Moim zdaniem tworzymy wypracowania każdego dnia, chociażby wtedy, gdy się wypowiadamy, opowiadamy coś...

  OdpowiedzUsuń
 17. Napisanie nie kiedy wypracowania jest nie lada wyzwaniem . Należy dokładnie wgłębić się w temat a następnie trafnie zinterpretować fragment . Chyba najtudniejszym elementem wypracowania jest stworzenie spójnej kompozycji i przywołanie tekstu kultury . Jednak uważam , że znajomość lektur to połowa sukcesu , a drugą jej częścią jest skupienie się i napisanie bardzo dobrego wypracowania .

  OdpowiedzUsuń
 18. +niezapowiedziana1 marca 2015 09:36

  Myślę, że każdy poznał zasady pisania wypracowań w szkole podstawowej, a już na pewno w gimnazjum. Niestety większość z nas, nie utrwala ich i zapomina je. Ten post jest bardzo dobrym przypomnieniem zasad, dzięki którym nasze wypracowania będą poprawnie napisane.

  OdpowiedzUsuń
 19. Bardzo przydatny post. Staram się pracować nad swoimi wypracowaniami aby były jak najlepsze a informacje zawarte tutaj tylko mi pomogły uporządkować swoja wiedzę. Dziękuję za przydatne rady.

  OdpowiedzUsuń
 20. Właśnie dowiedziałem się, że popełniam bardzo dużo błędów w pracach pisemnych. Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego postu moje wypracowania będą bardziej czytelne i zrozumiałe dla odbiorcy.

  OdpowiedzUsuń
 21. @@katerina961 marca 2015 11:23

  Pisanie wypracowań to też pewnego rodzaju sztuka, kreowanie nowego dzieła. I choć wszystkie wypracowania są do siebie podobne, to niektóre z nich posiadają te pierwiastki, które sprawiają, że zapamiętujemy właśnie tę, jedną pracę. To kwestia zdolności pisania, ale także umiejętności stosowania zasad opisanych w powyższym poście. Z pewnością pomogą czytelnikom w pisaniu jakiejkolwiek pracy - nie tylko tej maturalnej :)

  OdpowiedzUsuń
 22. Mimo tego, że rozprawki piszę już długo dalej sprawiają mi problem. Nigdy nie jestem pewien czy dobrze zinterpretowałem temat. Mam nadzieję, że powyższe rady ułatwią mi pisanie wypracowań.

  OdpowiedzUsuń
 23. Po przeczytaniu tego postu szczególnie zwrócę uwagę na powtarzanie tych samych wyrazów w niedużym od siebie odstępie. Warto przyswoić sobie podstawowe zasady pisania wypracowania zawarte w tym poście, tym bardziej, że matura zbliża się dużymi krokami. Wszystkie informacje zgromadzone tutaj, są bardzo istotne i polecam innym uczniom z zapoznania się z nimi.

  OdpowiedzUsuń
 24. Uważam, iż świetnym podsumowaniem owego postu są słowa Paula Coelho - "Pisanie nie polega jedynie na wyrażaniu myśli, to także głęboka zaduma nad wymową każdego słowa." Paula Coelho. Jedni z nas piszą lepiej, innym wychodzi to gorzej. Niektórym przychodzi to z łatwością, ponieważ mają do tego dryg, ale myślę, że nawet osoba, która kompletnie nie ma o tym pojęcia, może wyrobić sobie nawyk starannego pisania. Potrzeba tylko trochę mobilizacji. Najważniejsze to potrafić odszukać błędy i starać się je poprawić. Post bardzo przydatny, sama muszę powtorzyć kilka szczegółów przed maturą, a z tą notatką na pewno będzie mi łatwiej.

  OdpowiedzUsuń
 25. Znalazłam również taki cytat: "Pisanie nie polega jedynie na wyrażaniu myśli, to także głęboka zaduma nad wymową każdego słowa". Można do pisania wypracowań mieć jeszcze inne podejście: jeśli nie da się czegoś uniknąć, trzeba sprawić, by wykonywanie danej czynności stało się samo w sobie przyjemnością. Często samo myślenie i kategoryzowanie sprawia, że coś wydaje się trudne do wykonania. Wypracowanie można postrzegać nie jako pracę domową, ale np. jako ćwiczenie warsztatu pisarskiego. Wskazówki podane w poście są bardzo pomocne. Czasami mam problem z postawieniem odpowiedniej tezy, więc na pewno wrócę do przykładów z artykułu.

  OdpowiedzUsuń
 26. Ciekawy i przydatny post. Zasady oraz informacje zawarte w tym poście pomogły mi uporządkować i wzbogacić wiedzę dotyczącą pisania wypracowań. Dotychczas nie najlepiej szło mi z tą wypowiedzią pisemną. Myślę, że przyszłe wypracowania będę pisała na dobre oceny czyli uczynię myśl widzialną.

  OdpowiedzUsuń
 27. Kiedy tylko będę musiała napisać wypracowanie na pewno powrócę to tego postu. Zawarte są w nim bardzo przydatne informacje, które każdy powinien przyswoić.

  OdpowiedzUsuń
 28. Dziękuję za rady, Humanistko;) Co prawda nie mam większych problemów z wypracowaniami (poza samym zaczęciem pisania, ale tu już przydaje się po prostu dobra znajomość tematu), ale na pewno jeszcze nieraz wrócę do nich przed maturą.
  "Izabela Łęcka flirtowała na lewo i prawo." Hahaha :D

  OdpowiedzUsuń
 29. @@jowita18311 marca 2015 12:55

  Bardzo przydatny post, zawiera cenne uwagi które warto zapamiętać. Wypracowanie jest dobrą formą sprawdzenia i utrwalenia wiedzy, rozwija samodzielne myślenie a przy okazji umiejętność formułowania myśli czy konstruowania wypowiedzi. Ja osobiście bardzo lubię pisać rozprawki i wypracowania, sprawia mi to bardzo dużo przyjemności, gdyż mogę wykazać się swoją wiedzą i podzielić przemyśleniami.

  OdpowiedzUsuń
 30. Bardzo przydatny post. Przy każdym następnym wypracowaniu na pewno zwrócę uwagę na przedstawione zasady .

  OdpowiedzUsuń
 31. Pisanie wypracowań zawsze było dla mnie trudne. Mam nadzieję, że dzięki informacjom zawartym w tym poście uda mi się skorygować błędy, które często popełniam pisząc wypowiadając się pisemnie.

  OdpowiedzUsuń
 32. Lubię pisać wypracowania, mimo, że popełniam w nich wiele błędów. Pisanie tego typu prac traktuję jako tworzenie pewnego rodzaju dzieła... Pisząc następną rozprawkę skorzystam z porad zawartych w Twoim poście. Rozwiały one sporo moich wątpliwości. Dziękuję

  OdpowiedzUsuń
 33. Warto przypominać sobie takie podstawowe rzeczy związane z wypracowaniami, szczególnie przed maturą. Uważam, że po niej również należy dbać o warsztat pisarski, bo pomaga on dobrze oddać przemyślenia, a także rzeczowo się wypowiadać, więc powinien on być istotny dla każdego. Pisanie jest też uporządkowaniem myśli, zmusza do przemyśleń, pomaga zdobyć własne zdanie, co jest szczególnie cenne.

  OdpowiedzUsuń
 34. Post na pewno przyda się podczas pisania wypracowań. Z pewnością pojawi się w zeszycie.
  Dla mnie najtrudniejszą rzeczą jest z reguły znalezienie odpowiednich synonimów. Słownik to podstawa.
  Dziękuję i pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń
 35. Bardzo przydatny post. Zawiera w sobie ciekawe informacje, które z pewnością przydadzą mi się w pisaniu wypracowania. Moją uwagę przykuło powielanie tych samych wyrazów, czego z pewnością będę starała się uniknąć w pisaniu prac różnego rodzaju.

  OdpowiedzUsuń
 36. Bardzo dobrze, że powstał post, taki jak ten. Myślę, że każdemu, kto go przeczytał, przemyślał i zapamiętał, będzie teraz łatwiej napisać dobre wypracowanie. To oczywiście tylko teoria a jak wiadomo praktyka czyni mistrza. Przede wszystkim trzeba ćwiczyć, a w wtedy powinniśmy pisać coraz lepiej ;)

  OdpowiedzUsuń
 37. Dziękuję za post na prawdę bardzo przydatny zazwyczaj nie zwracałem uwagi na cześć z punktów. Na pewno przydadzą mi się i zamieszczę je w moim zeszycie

  OdpowiedzUsuń
 38. Humanistko, jesteś wielka. Dziękuję Ci za post. Na pewno skorzystam z Twoich rad przy pisaniu wypracowania.

  OdpowiedzUsuń
 39. #LadyAlarice2 marca 2015 06:05

  W następnym wypracowaniu zwrócę na pewno uwagę na omówione w poście zagadnienia ;-)

  OdpowiedzUsuń
 40. Bardzo przydatny post ;) Zawsze mam problem ze spójnością tekstu między akapitami- nigdy nie wiem jak wprowadzić argumenty(żeby się nie powtarzać).Mam nadzieję,że ten post pomoże mi rozwiązać ten problem.
  PS. Bardzo ciekawy pomysł na post :) Gratuluję :)

  OdpowiedzUsuń
 41. herbu Z*ielona Pi*etruszka2 marca 2015 07:59

  "Wokulski cholernie cierpiał". Bardzo mnie ten błąd rozbawił. Masz bardzo lekkie pióro do pisania takich porad. Ten post czytało mi się bardzo przyjemnie, a oprócz tego jest niezwykle przydatny. Myślę, że zajmie miejsce na tyle mojego zeszytu, tuż obok wklejonego informatora. Piszesz tak uroczo i zabawnie, że podstawowe zasady wchodzą do głowy. Wydaje mi się, że zostaną tam co najmniej do matury, jak nie dłużej. Pozdrawiam :)

  OdpowiedzUsuń
 42. Przeczytałam post i zapisałam kilka przydatnych rad i przykładów na kartce :) Na pewno skorzystam z tej pomocy przy pisaniu wypracowania.

  OdpowiedzUsuń
 43. Bardzo przydatny post. Wszystkie ważne informacje przedstawione w łatwy i czytelny sposób. Na pewno będę korzystała z tych porad pisząc pracę pisemną. Dziękuję za świetne wskazówki.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 44. Bardzo przydatny post. Mi rownież zdarza się mieć problemy z napisaniem wypracowania . Często wiąże się to brakiem pomysłu i długim rozmyslaniem. Mimo wszystko to nas nie ominie ,jedyne co możemy zrobić to poprostu nauczyć się je poprawnie pisać . Czasem będzie lepiej czasem gorzej ,ale nabierzemy wprawy i umiejętności . Bardzo spodobal mi się ten post , z pewnością będę do niego wracała.

  OdpowiedzUsuń
 45. Bardzo ciekawy post z ciekawymi wskazówkami. :)

  OdpowiedzUsuń
 46. Bardzo pomocny post! Tez mam problemy z pisaniem wypracowań, dlatego powyższe rady na pewno przydadzą się przy pisaniu najbliższego wypracowania. Dziękuję i pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 47. Post bardzo przydatny. Błędy które opisałaś wydają się proste, a jednak pojawiają się w naszych pracach. Dziękuję za przypomnienie i zebranie zasad pisania dobrego wypracowania. :)

  OdpowiedzUsuń
 48. Dziękuję za cenne uwagi, które z pewnością przydadzą mi się przy pisaniu jakiejkolwiek pracy pisemnej! Pozdrawiam :)

  OdpowiedzUsuń
 49. Krótko, zwięźle i na temat.
  Dobry i przydatny post, który jeszcze raz rozjaśni nam jak należycie napisać wypracowanie na lekcję lub na maturze.
  Jednak z doświadczenia wiem, że dużo zależy od tematu, który może nam mówiąc kolokwialnie podejść lub nie. To jak się nastawimy do tematu podczas czytania polecenia może mieć wpływ na jakość naszej pracy.

  OdpowiedzUsuń
 50. Bardzo przydatny post. Z pewnością powyższe uwagi pomogą mi w napisaniu poprawnego wypracowania. Artykuł zwięzły i konkretny, zbierający reguły i zasady dobrej pracy pisemnej. Na
  pewno niejednokrotnie będę wracał do tego postu .

  OdpowiedzUsuń
 51. Bardzo przydatne rady. Będę się nimi sugerować, pisząc kolejne wypracowanie.

  OdpowiedzUsuń
 52. Humanistko, dziękuję za informacje.
  Niestety moje wypracowania nie są idealne, choć staram się.
  Często temat jest dlamnie niezrozumiały lub trudny, a czasem tak banalny, że aż nie mam o czym pisać. Mój analityczny mózg blokuje wyobraźnię.
  Mam tylko nadzieję , że praktyka czyni mistrza i będę pisać coraz sprawniej i po prostu- poprawniej!
  Pozdrawiam:)

  OdpowiedzUsuń
 53. @@Gabriel1244 marca 2015 10:16

  Powyższy post zawiera niezwykle użyteczne rady, z których nie omieszkam skorzystać. Z pewnością wielu osobom poza mną również usprawni napisanie wypracowania, błędem byłoby nie zajrzeć do niego każdego dnia, by utrwalać te niezbędne wskazówki.

  OdpowiedzUsuń
 54. Sposób w jaki mówimy czy piszemy bardzo dużo mówi o naszej osobie. Dlatego nieważne czy mamy umysł ścisły, czy humanistyczn, powinniśmy się w miare poprawnie wyrażać po polsku.
  Najbardziej śmieszy mnie kiedy ktoś mówi "Osobiście myślę, że...". Rady bardzo przydatne, postaram się zastosować je w praktyce. :)

  OdpowiedzUsuń
 55. Post zawiera wiele użytecznych rad, postaram się ich używać pisząc wypracowania.

  OdpowiedzUsuń
 56. Świetny artykuł, dzięki niemu będę mógł lepiej pisać wypracowania. Dzięki!

  OdpowiedzUsuń
 57. humanistkaPS5 marca 2015 09:38

  Bardzo ciekawy artykuł ;)
  Zawsze miałam problem z powtarzaniem tych samych wyrazów, więc teraz mam już wskazówki jak je omijać i zastępować synonimami ;) Dziękuję osobie, która napisała ten wpis :)

  OdpowiedzUsuń
 58. tęczuśśPS5 marca 2015 11:02

  Z pewnością zajrzę gdy będę musiała napisać wypracowanie. :)
  Bardzo przydatne wskazówki.

  OdpowiedzUsuń
 59. Pisanie wypracowań nie jest moją mocną stroną, jednak staram się tę umiejętność doskonalić :) Muszę zwracać szczególną uwagę na błędy językowe, które ciągle popełniam. Świetne wyczucie czasowe jeżeli chodzi o temat postu, przecież tak mało czasu do matury :)

  OdpowiedzUsuń
 60. Świetnie! Na pewno się przyda ;)

  OdpowiedzUsuń
 61. Bardzo przydatny post. Dzięki Twoim radom łatwiej będzie mi pisać wypracowania :)

  OdpowiedzUsuń
 62. Świetny artykuł! Mogłaś wspomnieć o pisowni naprawdę i na pewno. Zawsze mi się to myli. I chyba nie tylko mi. Z pewnością pozostałe rady się przydadzą. Dziękuję :)

  OdpowiedzUsuń
 63. Post ten uświadomił mnie, że nie wykorzystywałem wszystkich potrzebnych środków by prawidłowo napisać wypracowanie. Każdy chciałby uniknąć zbędnych błędów w pisaniu, a ten artykuł powinien im pomóc.

  OdpowiedzUsuń
 64. Bardzo przydatny post. Podczas pisania wypracowań często mam natłok myśli, jednocześnie zastanawiam się na paroma akapitami i wtedy popełniam wiele banalnych błędów, które obniżają ocenę mojej pracy. Zazwyczaj więcej uwagi zwracam na samą treść, czyli o czym piszę, próbuje przypomnieć sobie jakiś dodatkowy szczegół z książki, nazwisko jakiegoś bohatera bądź fragment obrazu, na którym nie pamiętam, jakiego koloru była suknia pewnej damy.Takie szczegóły całkowicie odwracają moją uwagę od formy opowiadania. Bardzo przydatny okazał się fragment o elementach łączących akapity. Niestety zdarza mi się używać zwrotu "kolejnym argumentem" jest to spowodowane brakiem wiedzy o innych możliwych określeniach, a wiadomo, że podczas pisania nie ma wiele czasu na zastanawianie się dlatego dobrze jest dowiedzieć się jak uatrakcyjnić swoją wypowiedź. Ten post na pewno wydrukuję i wkleję do zeszytu, warto do niego często wracać i pracować nad własnymi wypowiedziami.

  OdpowiedzUsuń
 65. Δ Wściekły Kaczor8 marca 2015 12:01

  Świetny poradnik, dzięki niemu moje życie stało się piękniejsze, już nic nie będzie tak jak dawniej. A tak całkiem szczerze to artykuł bardzo przydatny, oby takich więcej.

  OdpowiedzUsuń
 66. Δ Rozjuszony Kurczak8 marca 2015 13:28

  Bardzo przydatny post, na pewno z niego skorzystam, gdy będę pisać wypracowanie. Dziękuję :)

  OdpowiedzUsuń
 67. Δ Nastroszony Indyk9 marca 2015 02:52

  Bardzo przydatny artykuł, kiedyś z niego skorzystam :)

  OdpowiedzUsuń
 68. ∆ Szaranagajama9 marca 2015 11:40

  Bardzo przydatny artykuł. Choć może tytuł tego nie zapowiadał, przeczytałam cały tekst z zaciekawieniem i jestem pewna, że wiele z niego wyniosłam. Z pewnością wrócę tu przed pisaniem wypracowania :)

  OdpowiedzUsuń
 69. Świetny artykuł. Niezwykle użyteczny dla każdego licealisty. Dzięki niemu w łatwy sposób możemy poznać schemat dobrego wypracowania. Na pewno z niego skorzystam :-)

  OdpowiedzUsuń
 70. ∆ Gniewny Gęsior9 marca 2015 13:35

  Artykuł jest źródłem cennych uwag i wskazówek. Wiedza o poprawnym konstruowaniu wypowiedzi przyda się wszystkim, niezależnie od profilu klasy oraz zainteresowań. Czy pisanie wypracowań może być przyjemnością? Jasne, że tak!

  OdpowiedzUsuń
 71. Niezwykle cenne rady. Mam nadzieję, że dzięki nim przelewanie myśli na papier stanie się prostsze i będę mogła z łatwością "czynić myśl widzialną". ;)

  OdpowiedzUsuń
 72. Bardzo przydatny artykuł. Teraz już wiem jakie błędy popełniam i postaram się zlikwidować je przy moim następnym wypracowaniu :)

  OdpowiedzUsuń
 73. Cenne wskazówki zawarte w tym poście z pewnością przydadzą się podczas pisania kolejnego wypracowania.Tak jak Doris wspominała we wcześniejszym komentarzu-najtrudniej jest się zmobilizować i zacząć pisać, gdy jednak pokona się zniechęcenie praca powinna pójść z górki.

  OdpowiedzUsuń
 74. Δ Bugenwilla16 marca 2015 09:22

  Ciekawy post. Wskazuje błędy często popełniane przy pisaniu wypracowań. Z pewnością będę do niego wracać.

  OdpowiedzUsuń
 75. Sądzę, że ten post pomoże każdemu z tegorocznych maturzystów napisać dobrze egzamin dojrzałości. Każdemu z nas zdarza się czasami popełniać błędy podczas pisania wypracowań, a w tym poście idealnie jest opisane jak poszczególne z nich omijać.

  OdpowiedzUsuń
 76. Ciekawy post. Będę do niego wracać przy pisaniu wypracowań ;)

  OdpowiedzUsuń
 77. Przydatny post. Te wskazówki na pewno pomogą mi pisać lepsze wypracowania w przyszłości.

  OdpowiedzUsuń